Vallda Heberg: Sveriges største passivhusområde

Sørvest for Kungsbacka i Sverige er et helt boligområde bygget etter passivhusprinsipper.


Rødt hus i Vallda Heberg
Vallda Heberg er Sverige første boligområde bygget etter passivhusprinsipper.

Vallda Heberg består av flere forskjellige typer boliger: 26 eneboliger, 16 leiligheter, seks småhus med kapasitet for 22 seniorboliger og en omsorgsbolig med 64 leiligheter. Alle bygninger oppfyller passivhusstandard og får sin energi fra solceller, solfangere og et fjernvarmeanlegg. Ambisjonen for Vallda Heberg-prosjektet er at 40 prosent av energibehovet skal dekkes av solenergi.

Det omfattende passivhusprosjektet følges opp og evalueres fortløpende av bl.a. svenske LÅGAN-programmet (Program för byggnader med mycket låg energianvändning). Målet er å vise muligheten til å bygge et helt boligområde så energieffektivt som mulig, uten at det går utover komfort og inneklima.

Last ned rapporten
Nylig har LÅGAN-programmet utarbeidet en rapport som tar for seg Vallda Heberg og målingene som er gjort så langt. I rapporten kommer det frem at beboerne i eneboligene lever opp til forventet energiforbruk med god margin.

Prognosen for energiforbruket i omsorgsboligen etter et halvt år med full drift ligger litt over det estimerte forbruket, mens energiforbruket i leilighetene overstiger forhåndsberegningene. Årsaken til dette er bl.a. varmetap fra varmtvannsrørene om sommeren, høyere innetemperaturer om vinteren enn det som ligger til grunn for beregningene og flittig lufting i vinterhalvåret.

I rapporten finner du også svar på følgende spørsmål:
• Oppfyller alle boliger krav til passivhusstandard?
• Hvordan oppleves inneklima i Vallda Heberg?
• Har Vallda Heberg klart å slå svensk rekord i solenergi?

Rapporten i sin helhet kan du lese her.


Oppdatert 23.06.2015 08:37