Veileder for borettslag om energieffektivisering

Boligløftet er NBBLs satsing på energieffektivisering, miljøtiltak og tilgjengelighet. Nå har de i samarbeid med Sintef Byggforsk utarbeidet en veileder som gir borettslagene gode tips om hvordan de kan få oppslutning om bærekraftig oppgradering og energieffektivisering.


Leiligheter på Myhrenga rehabiltitert til passivhusnivå
Myhrerenga borettslag var først ute med rehabilitering til passivhusnivå og er en av tre rehab-prosjekt som er med i casestudien. Ill: Arkitektskap

Målet med NBBLs Boligløft er å få tilpasset dagens boliger slik at de er rustet til å møte fremtidens miljøutfordringer og endring i befolkningsstrukturen, spesielt med tanke på den kommende eldrebølgen.

Framtidas bygg er allerede bygget. Dagens største utfordring er oppgradering av boliger slik at de tilfredstiller framtidas krav fra myndighetene, ivaretar hensynet til miljøet og dekker behovet vi alle har for et godt hjem.

BNNL  har i dag helt andre krav til energieffektive og tilgjengelige boliger sammenlignet med det som var tilfellet på 50-, 60- og 70-tallet. Mange av våre boliger ble bygget  på den tiden, derfor er det viktig at de oppgraderes slik at de kan fortsette å være gode hjem i årene som kommer.

Nedenfor kan du lese om relevante prosjekter og laste ned informasjonsbrosjyrer, veiledere og annet materiell.

BESLUTT

BESLUTT – Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter? – er et toårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet eies av NBBL, mens Bergen og omegn boligbyggelag og Sørlandet boligbyggelag deltar aktivt som prosjektpartnere. Les mer om prosjektet og last ned brosjyre her…

Forbildeprosjekter

I samarbeid med NBBL, Sørlandet Boligbyggelag og Bergen og omegn Boligbyggelag har Sintef Byggforsk utarbeidet kortfattede brosjyrer som beskriver hvordan ulike borettslag har gjennomført omfattende rehabiliteringsprosjekt. Klikk her for å laste ned brosjyrene og lese om boligbyggelag og borettslag som har gjennomført vellykkede rehabiliteringsprosjekter.

Casestudier har vært Myhrerenga som er godt kjent for mange etterhvert, i tillegg til  Gullveien borettslag i Kristiansand og Krohnsminde borettslag i Bergen. Ca 30 intervjuer av tekniske sjefer i boligbyggelagene, styremedlemmer og beboere i de utvalgte casestudiene er gjennomført.


Oppdatert 23.06.2015 16:12