Svenskene lager klimapositiv bydel

Stockholm har satt seg hårete mål om å skape en av verdens første klimapositive bydeler. I Norra Djurgårdsstaden stiller politikerne høye krav til utbyggerne før de får sette spaden i jorda og målet er å skape en klimatilpasset og fossilt-brenselsfri bydel innen 2030.


klimapositiv bydel
AMBISIØST: Bydelen vil få 2,2 sykkelplasser per leilighet og lukkede kretsløp for vann, avfall og energi i tillegg til krav om passivhus eller plusshus.

Målet fra Stockholms side er å lage et forbilde for bærekraftig byutvikling. Den klimapositive bydelen skal nå målene ved blant annet å stille krav om passivhus, plusshus, satsing på solceller, energieffektiv transport og lukkede kretsløp for vann, avfall og energi.

Byen har et nært samarbeid om oppfølging av arbeidet med KTH, Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm og med Clinton Climate Initiative gjennom rammen for det globale miljöprogrammet Climate Positive Development Program.

Vil du høre mer om dette framtidsrettede prosjektet kan du melde deg på årets Futurebuiltkonferanse. 

Futurebuilt har nemlig invitert Steffan Lorentz, prosjektsjef i Exploateringskontoret i Stockholm stad , til å presentere prosjektet for oss på konferansens første dag . Konferansen arrangeres 7.- og 8. juni i Oslo.  

I oktober 2010 godkjente kommune det overordnede programmet for bærekraftig byutvikling i Norra Djurgårdsstaden.
Gjennom innovativ miljøteknikk og kreative løsninger skal Norra Djurgårdsstaden bli et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling. Prosjektet inngår i  Clinton Climate Initiative og utvikles i tråd med det globale miljøprogrammet

Les mer om Norra Djurgårdsstaden her


Oppdatert 24.06.2015 12:34