Åstak: Innvendig etterisolering

Hvis du skal bytte taktekning og undertaksbelegg, kan du isolere åstak innvendig. Det krever arbeid både utvendig på tak og innvendig.


Innvendig etterisolering av åstak mellom sperrer og åser. a) Overgang ved takfot. b) Tverrsnitt av etterisolert åstak. Ved diffusjonsåpent undertak og vindsperre kan isoleringen monteres helt opptil undertaket. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Innvendig etterisolering av åstak mellom sperrer og åser. a) Overgang ved takfot. b) Tverrsnitt av etterisolert åstak. Ved diffusjonsåpent undertak og vindsperre kan isoleringen monteres helt opptil undertaket. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Du må fjerne gammelt diffusjonstett undertaksbelegg og legge ny diffusjonsåpen og vanntett membran på eksisterende taktro. Den vil også fungere som vindsperre.

Ved å lekte ut på taket sørger du for lufting, og da kan du isolere helt opptil taktro på undersiden.

Når du bruker kombinert undertak og vindsperre, er det svært viktig at du monterer dampsperren korrekt. Hvis avstanden mellom sperrene er for stor, etablerer du separate spikerslag for å feste himling.

Kan jeg gjøre dette for alle åstak?

Du kan ikke velge denne løsningen for undertak av spon eller diffusjonstette treplater.

Hvor mye bedre blir U-verdien i taket?

·       Med til sammen 350 mm isolasjon: 0,13 W/m²K

·       Med til sammen 300 mm isolasjon: 0,15 W/m²K

·       Med til sammen 250 mm isolasjon: 0,18 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Hvordan går jeg fram for å etterisolere åstak innvendig?

Utvendig:

1.     Ta av eksisterende taktekning og takrenner.

2.     Ta av lekter, sløyfer og undertakspapp.

3.     Monter dampåpent kombinert undertaksbelegg og vindsperre på eksisterende taktro.

4.     Monter 36 mm sløyfer (ved taklengde > 7 m bør du øke til 48 mm), lekter og taktekning.

5.     Sikre lufting av spalte mellom undertak og taktekning ved takfot og møne, for eksempel lufting bak takrenner og oppunder mønestein

Innvendig:

6.     Monter vindsperresjikt mellom undertaket og ytterveggen ved takfoten.

7.     Monter isolasjon mellom åsene opp mot undertaket.

8.     Monter isolasjon mellom sperrene.

9.     Monter dampsperre med klemte skjøter.

10.   Om det er plass, kan du med fordel fôre ut innvendig tak med ytterligere 48

mm og isolere på innsiden av dampsperre.


Oppdatert 17.09.2015 14:39