Bærende betong med utfyllende bindingsverk 1970-1985

Fra slutten av 60-tallet ble det vanlig med lette, ikke bærende vegger av utfyllende bindingsverk i deler av fasaden på betongbygg.


Tak

Flere typer tak var vanlig i disse betongbyggene, både kompakte tak av betong med skumplastisolasjon og oppforede tretak isolert med mineralull. (Flate tak og saltak).

Yttervegg

Vindu

Vinduer med isolerruter og uten sprosser var vanlige i perioden 1970-1985. Produsentene utviklet mange nye hengslings- og betjeningssystemer. Bedre lukkemekanismer og mer bruk av tettelister gjorde vinduene tettere.

Etasjeskillere

Etasjeskillere var stort sett av plasstøpt betong, men man brukte også prefabrikkerte elementer.

Her er én preakseptert løsning aktuell når du skal etterisolere:

 

 


Oppdatert 23.03.2016 13:33