Beholde eller skifte vindu i trevegg: Innvendig etterisolering

Når du etterisolerer innvendig, plasserer du som regel vinduet på samme sted enten du beholder det eller skifter vindu.


Illustrasjon: Etterisolering.
Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus. SINTEF Byggforsk.

Vinduet skal stå med samme avstand fra utvendig kledning som før. Derfor gjør du innvendig tettearbeid på samme måte for begge løsninger.

Det er spesielt viktig at dampsperra tetter godt rundt vinduene for å redusere faren for trekk og fukt. Grunnen er at når du etterisolerer innvendig, får du ofte ikke kontrollert at vindsperra er riktig tilsluttet rundt vinduet. Derfor må du anta at all lufttetting må skje i dampsperresjiktet.

Denne løsningen gjelder for en bindingsverksvegg med 100 mm isolasjon som etterisoleres med 50 mm. Opprinnelig dampsperre og platekledning er beholdt og fungerer som dampsperresjikt.

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan gå i gang?

  1. Kontroller at tilstanden på vinduene er god. Vinduene bør ha minst 10 år forventet restlevetid. Hvis forventet levetid er mindre enn dette, bør du skifte dem med en gang.

Hvordan går jeg fram når jeg skal etterisolere innvendig og beholde eller skifte vinduer?

  1. Ta av opprinnelige gerikter og vindusforinger før du starter å etterisolere.
  2. Etabler fugetetning med bunnfyllingslist og elastisk fugemasse mellom opprinnelig vegg og vinduskarm.
  3. Monter nye vindusforinger etter at veggen har fått ny isolasjon og kledning.
  4. Isoler fugen mellom vindusforingen og den etterisolerte veggen.
  5. Monter gerikter.

Når du er ferdig, bør du sjekke de innvendige vindusfugene og at du har tettet godt rundt vinduene. Dette kan du enkelt gjøre ved å termografere ved undertrykk.


Oppdatert 17.09.2015 15:42