Beholde vindu i trevegg: Utvendig etterisolering

Hvis du vil beholde vinduer når du etterisolerer utvendig, må du sikre at de har spor for beslag i underkant av bunnkarm. Dessuten bør vinduene vare i minst ti år til.


Illustrasjon: Etterisolering.
Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus. SINTEF Byggforsk.

Noen ganger kan det være aktuelt å beholde vinduene når du skal etterisolere veggen utvendig, for eksempel hvis de er ganske nye.

Hvis du beholder vinduene på deres opprinnelige plass i konstruksjonen, vil vindussmygene på utsiden vil bli dypere. Det vil endre bygningens arkitektoniske uttrykk betydelig. Spesielt små vinduer kan bli seende ut som ”glugger” på veggen.

Dype utvendige vindussmyg øker også risikoen for vannlekkasjer og fuktproblemer fordi vann kan renn ned i den isolerte veggen under. Du bør derfor bruke vanntett membran under vannbrettene.

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan gå i gang?

  1. Sjekk at tilstanden på vinduene er god. Vinduene bør ha minst 10 år forventet restlevetid. Hvis forventet levetid er mindre enn dette, bør du skifte de med en gang.
  2. Kontroller tilstanden på de innvendige vindusfugene og generell tetthet rundt vinduene. Dette kan enkelt kontrolleres med termografering ved undertrykk.

Hvordan går jeg fram når jeg skal etterisolere utvendig og beholde vinduer?

  1. Når du har tatt av utvendig kledning, reparer og skrap/grunn/mal vinduene. (Normalt er det behov for dette).
  2. Etabler ny fugetetning mellom vindu og eksisterende vegg, utside.
  3. Monter utforing og isolasjon rundt vinduene og på resten av veggen.
  4. Monter isolasjon og vindsperre. Klem vindsperra godt til utforing rundt vindu.
  5. Monter vannbrett, membran og vannbrettbeslag over og under vinduet. Beslaget skal avsluttes i spor opp under eksisterende vindu.
  6. Monter utforing i smyg 10 mm opp fra vannbrett .
  7. Monter dekklister eller beslag rundt vinduet.

Når du er ferdig, bør du sjekke de innvendige vindusfugene og at du har tettet godt rundt vinduene. Dette kan du enkelt gjøre ved å termografere ved undertrykk.

[Formstack id=2655308 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 05.04.2017 11:41