Smart oppussing


Behovsstyrt ventilasjon (VAV), sonedeling

Hensikt

Redusere energiforbruket gjennom behovsstyring av luft, slik at ventilasjonsanlegget kan gå på redusert hastighet ved redusert behov. Styringen må også sørge for at ventilasjonsanlegget går i «hvilemodus» når bygget ikke er i bruk.

Kostnadsestimat

  • Kostnad: 450–550 kr/m² BRA.

Estimatet baseres på instalasjon av behovstyrt ventilasjonsanleggvarmegjenvinningsanlegg med 80 % temperaturvirkningsgrad, SFP på 1,5 og luftmengde på 1 m³/hm².

I eksempelhuset koster det 70.000–84.000 kroner.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 20 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 3.250 kWh i året.

Hvorfor nå?

Oppdeling av ventilasjonsanlegget i fornuftige soner vil være lettest og billigst å få til når kunden installerer nytt anlegg. Fornuftig soneinndeling er viktig for å få til en god behovsstyring. Det er også viktig å ha tilstrekkelig med sensorer for å kunne regulere anlegget riktig.

 

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Merkostnaden ved soneinndeling av anlegget vil gi besparte energikostnader. Anlegget kan behovsstyres, slik at områder som ikke har behov for luft får mindre luftmengde.

Viktig for utførelse av tiltaket

Tilluften må soneinndeles. Det bør minst være en sone til soverom og en sone til stue og andre oppholdsrom.

Muligheter og prinsipper

Luftmengdene kan styres etter ulike parametre som CO2, tilstedeværelse, temperatur og relativ luftfuktighet. I oppholdsrom vil tilstedeværelse være tilstrekkelig for å styre anlegget. For bad og vaskerom anbefales fuktstyring med mulighet for manuell overstyring. Styring som gir mulighet for å kjøre anlegget i «dvalemodus» når bygget ikke er i bruk, vil spare mye energi.


Oppdatert 10.12.2015 09:54