Betongbygg isolert med porebetong 1945-1970

Fra midten av 50-tallet ble det vanlig å isolere betongvegger med ca 10 cm porebetong, både utvendig og innvendig.


Tak

I denne perioden dimensjonerte man saltak (åstak) mer bevisst, og bærekonstruksjonene ble spinklere enn det som var vanlig tidligere. Knevegger gikk man i stor grad bort fra.

Flate tak ble vanlig, enten i tre med sydde matter med glassvatt, eller i betong med isolasjon av kortk, kiselgur eller gassbetong

Yttervegg

For å etterisolere slike betongvegger er fire preaksepterte løsninger aktuelle:

 

Vindu

Koblede vinduer med to glass var vanligst. De første isolerrutene kom på slutten av 50-tallet. Mange hus hadde fortsatt sidehengslede vinduer, men etter hvert kom ulike varianter av vippe- og dreievinduer.

Preaksepterte løsninger for vinduer:

 

Etasjeskillere

Etasjeskillere ble bygget i armert betong. Etasjeskillere over uoppvarmet rom eller mot det fri hadde ofte et tilfarergulv på toppen. Dette tilfarergulvet var isolert med kiselgur eller sydde matter av glassvatt.

For å etterisolere slike etasjeskillere er én preakseptert løsning aktuell:

 

 


Oppdatert 23.03.2016 14:26