Bør jeg skifte vinduer når jeg etterisolerer vegger?

Hvis du skal beholde vinduer når du etterisolerer vegger, må de være i god stand og vare i minst ti år til. Ellers bør du bytte dem.


Gamle vinduer som bør byttes
Moderne vinduer har mye bedre isoleringsegenskaper enn vinduer som er bare noen få år gamle. Derfor anbefaler vi å bytte til moderne vinduer når du etterisolerer vegger. Foto: Hilde Kari Nylund

Vinduer har lang levetid. Derfor er det viktig at du anbefaler huseieren å velge det beste alternativet når de først skal bytte dem. Det koster ikke så mye mer å velge superisolerte vinduer og dører (U-verdi på 0,8 eller lavere) sammenlignet med standardvinduer.

Vinduer slipper ut mye varme

Vindu og dører er en av hovedkildene til byggets varmetap. De kan utgjøre ca. 40 % av varmetapet for en vanlig bolig fra 80-tallet. En forbedring av isolasjonsevnen til dører og vindu vil redusere varmetapet betydelig, og redusere energiforbruket til oppvarming. Boligen vil også oppleves mindre trekkfull.

3-lagsvinduer isolerer best

Det er i dag kun 3-lags vindu som gir en U-verdi på 0,8 eller bedre (jo lavere tall, desto bedre). Ved innkjøp er det viktig å huske på at det er hele vinduet inklusiv karmen som skal ha lav U-verdi. Noen leverandører oppgir kun U-verdi på vindusglasset, noe som gjør at hele vinduskonstruksjonen vil ha dårligere U-verdi enn oppgitt, fordi skjøter, innramminger og liknende øker varmetapet. Takvindu som ikke står vertikalt har en dårligere U-verdi. I slike tilfeller er det fornuftig å velge vindu som har U-verdi på 0,8 eller bedre når de står vertikalt.

Store vinduer har lavere U-verdi enn små

Store vinduer har lavere U-verdi og er dermed bedre isolert enn små vinduer. Sprosser som deler opp vinduet i mindre deler anbefales ikke. Dersom kunden ønsker sprosser, finnes det løsninger med utvendige sprosser som enkelt kan demonteres for å vaske vinduet. Det finnes også vindu som leveres med sprosser i mellom glassene.

Skyvedører har dårligere isolasjonsevne og tetthet enn andre dører. Skyvedører bør derfor unngås om det er mulig. Dører uten innfelt glass har bedre isolasjonsevne enn dører med glassfelt.

Unngå kuldebroer når du monterer vinduene

Ved montering av nye vindu er det viktig å tenke på kuldebroer. Vindu som monteres langt ut i veggen, har ett større varmetap gjennom kuldebro enn vindu som er montert midt i veggen.

Du har to hovedalternativer for å plassere vinduer:

1. Du kan plassere vinduet langt ut slik at sporet i bunnkarmen for vannbrettbeslaget er i plan med vindsperra. Dette gir relativt stort kuldebrotap.

2. Du kan plassere vinduet plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet i veggen. Da trenger du ekstra fuktsikring under karm og vannbrettbeslag. Denne plasseringen reduserer kuldebrotapet.

Les mer om løsninger for vinduer

Husk å tette godt rundt vinduene

Det hjelper ikke huseieren stort med nye, godt isolerte vinduer hvis du ikke husker å tette godt rundt dem. Det er flere leverandører av tettesystemer og tetteprodukter som er på det norske markedet. Når du skal velge produkter og løsninger er det viktig å sjekke om disse har teknisk godkjenning i Norge.

Les mer og se video om tetting rundt vinduer

 

Sørg for nok frisk luft 

En bygning må ha tilstrekkelig utskifting av luften for å få et godt inneklima. Eldre vinduer og bygg har ofte ikke mekanisk ventilasjon, men får luft gjennom spalteventiler i vindusramme, friskluftventiler i yttervegg og luftekanaler over tak fra bad. Nye vindu blir levert uten luftespalte som standard. Dersom du monterer slike vindu, må du sørge for at bygget får tilstrekkelig luftmengde gjennom andre ventiler eller gjennom å installere et mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

 

Ønsker huseieren å beholde de gamle vinduene av vernehensyn?

Dersom verneinteresser eller andre hensyn gjør at du vil beholde eksisterende vinduer, kan det være aktuelt å montere isolerruter i varevindu på innsiden av de eksisterende vinduene.

Denne løsningen stiller spesielle krav til utførelsen for å unngå at det oppstår kondens på det ytterste vinduet. Luftlaget mellom vinduene må være noe ventilert, samtidig som det må være fullstendig lufttett rundt det nye varevinduet slik at varm fuktig inneluft ikke slipper ut i hulrommet.

 

U-verdier for ulike vindustyper:

Vindustype U-verdi [W/m2K]
Enkelt, vanlig glass i ramme: 4,6 – 5,0
To vanlige glass i koblede rammer: 2,4 -2,6
                  Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt 2,4 – 2,8
Tolags isolerrute med ett belagt glass, luftfylt 1,6 – 2,2
Tolags isolerrute med ett belagt glass og argongass 1,4 – 2,0
Tre glass i koblet vindu, ett enkeltglass og tolags isolerrute med ett belagt glass og argongass 1,3 – 1,7
Trelags isolerrute, to belagte glass og argongass i begge hulrom 1,1 – 1,6
Passivhusvindu: Trelags isolerrute, to belagte glass og kryptongass i begge hulrom : 0,7 – 0,8

 

Se også Lavenergiprogrammets etterisoleringsløsning

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 09.02.2017 10:30