Dette må du sjekke før du oppgraderer en bolig

Før du etterisolerer må du kartlegge hvordan eksisterende konstruksjon er bygd opp. Det er avgjørende for å kunne velge riktig etterisolasjonsløsning.


Håndverker med isolasjon
Du må gjøre grundige forundersøkelser og planlegge godt før du begynner å etterisolere og oppgradere et bygg. Det sparer huseieren for mye penger og håndverkeren for mye jobb.

Det er ofte god økonomi i å gjøre energitiltak når du uansett skal gjøre noe med et bygg. Intervall for vedlikehold er ofte 20 – 40 år, så hvis du ikke griper muligheten til å isolere når fasaden likevel er åpen, vil det gå nye 20 til 40 år før det blir aktuelt igjen.

Som utførende er det viktig at du har denne forståelsen, og du bør oppfordre boligeieren til å velge skikkelige tiltak når han eller hun først skal gjøre noe. For eksempel er det fornuftig å velge vinduer på passivhusnivå, og så mye isolering som praktisk mulig.

 

Hva slags forundersøkelser må jeg gjøre?

Du må gjøre grundige forundersøkelser og planlegge godt før du begynner på jobben. Det viktigste er at du gjør:

  • en tilstandsanalyse, gjerne i henhold til NS 3424 nivå 2 eller bedre, for å kunne planlegge omfanget og hvilke arbeidsoppgaver du må utføres
  • tetthetsmåling med termografering. Det kan fortelle deg mye om tetthet, kvalitet på tidligere utførelse og generell tilstand på ytterkonstruksjon. I tillegg gir tetthetsmåling deg et tall på tettheten før du etterisolerer. Det kan du sammenligne med tilsvarende målinger når arbeidene er ferdigstilt.
  • en overordnet strategisk analyse for å fastslå omfanget ut ifra kriterier som byggets egnethet, tilstand, brukerens behov og energimål.

Hvilke energikrav må jeg følge?

Energikravene til bygg er samlet i teknisk forskrift (TEK10) kapittel 14 Energi. Ifølge veiledningen til teknisk forskrift skal tiltak på eksisterende byggverk i utgangspunktet oppfylle energikravene i TEK10.

Hvis du gjør en søknadspliktig rehabilitering eller etterisolering av en yttervegg , må ytterveggen møte kravene til isolasjonsevne i TEK 10.

Hvis tiltaket du velger ikke påvirker bygningens energieffektivitet noe særlig, trenger du ikke oppfylle kravene i TEK10. Det kan for eksempel skje hvis resten av bygningen er så lite energieffektiv at det totale energibehovet ikke forandres noe særlig selv om du etterisolerer ytterveggen.  Da kan altså byggeier velge noen tiltak uten å måtte følge dagens forskriftskrav.

Kan jeg få støtte til å etterisolere?

Det finnes flere ordninger som støtter investeringer til energisparende tiltak i bygninger. Både Enova, Husbanken og flere kommuner gir tilskudd eller lån til å gjennomføre energieffektive byggeprosjekter.

Husbanken har tilskuddsordninger for tiltak som reduserer energibruk og øker bruk av miljøvennlige materialer. Oslo kommune har siden tidlig på 1980-tallet hatt en støtteordning forvaltet gjennom Enøk-etaten. Slike ordninger er etter hvert blitt tilgjengelige i stadig flere kommuner.

Enova har en rekke forskjellige støtteprogrammer, herunder flere typer for bygg. Private husholdninger får ikke støtte til etterisolering, med mindre målet er å oppgradere boligen til de gamle energikravene i TEK 10 (byggteknisk forskrift før nye energikrav som gjelder fra 1.1.2016), lavenergi- eller passivhus.

Her finner du Lavenergiprogrammets oversikt over støtteordninger

 


Oppdatert 11.08.2016 14:39