Smart oppussing


Drenering med etterisolering av kjellervegg og sokkel

Hensikt

Etablere et godt og tørt inneklima i kjeller med lite varmetap.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når dreneringen rundt huset allikevel skal utbedres: 700–900 kr/løpemeter vegg.
  • Kostnad hvis dreneringen allerede er utbedret: 1.600–2.000 kr/løpemeter vegg.

Estimatet er basert på etterisolering av kjellervegg til u-verdi på 0,12 med grunnmursplater og er basert på Holte prisbase.

I eksempelhuset koster det 30.000–36.000 kroner å etterisolere kjellervegg og sokkel samtidig som det dreneres. Det koster 70.000–83.000 kroner dersom kjellervegg og sokkel skal etterisoleres etter at dreneringen er ferdig.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 5 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 850 kWh i året.

Henvisninger

Se Sintef Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 21.03.2017 13:39