Smart oppussing
— terrasse


Drenering med etterisolering av kjellervegg og sokkel

Hensikt

Etablere et godt og tørt inneklima i kjeller med lite varmetap.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når dreneringen rundt huset allikevel skal utbedres: 700–900 kr/løpemeter vegg.
  • Kostnad hvis dreneringen allerede er utbedret: 1.600–2.000 kr/løpemeter vegg.

Estimatet er basert på etterisolering av kjellervegg til u-verdi på 0,12 med grunnmursplater og er basert på Holte prisbase.

I eksempelhuset koster det 30.000–36.000 kroner å etterisolere kjellervegg og sokkel samtidig som det dreneres. Det koster 70.000–83.000 kroner dersom kjellervegg og sokkel skal etterisoleres etter at dreneringen er ferdig.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 5 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 850 kWh i året.

Hvorfor nå?

En velfungerende drenering er viktig for å få et godt inneklima uten høy fuktighet i kjeller. Dersom kjeller skal benyttes som oppholdsrom nå eller i fremtiden, anbefales det at kunden gjennomfører etterisolering av kjellervegg og sokkel samtidig som drenering utbedres. Etterisolering er en liten merkostnad når kunden skal drenere og bør alltid gjøres.

Bilde av etterisolering av kjeller
Drenering er en god investering for boligeieren. Ennå mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også etterisolerer kjellerveggen og gulvet samtidig. Dette bildet er hentet fra oppgraderingen av "Villa Dickie" i Isterdalen i Møre og Romsdal. Foto: Magne Bergseth, arkitekt MNAL.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Et godt inneklima i kjeller krever at kjellerveggen har en velfungerende drenering. Dersom kunden først skal utbedre dreneringen, bør han eller hun alltid samtidig etterisolere kjellervegg og sokkel. Dette vil sikre at et lavere varmetap gjennom veggen og mindre kuldebro fra sokkel.

Viktig informasjon til håndverker

Det er viktig å følge isolasjonsprodusentens monteringsanvisninger. Det bør legges minst 5 cm tykkfast isolasjonsplate som er beregnet for utvendig isolering av kjellermur. Isolasjonen bør legges så lavt at den når godt ned over kanten av sokkelen. Dreneringsrør bør legges med fall og bør ligge lavere enn sokkel.

Viktig for utførelse av tiltaket

Drenering må gjennomføres riktig med drensrør langt nok ned. Isolasjon må trekkes godt ned over sokkel for å redusere kuldebro.

Muligheter og prinsipper

Det finnes mange gode produkter for drenering og etterisolering av kjellervegger på markedet. Drenering og etterisolering er velfungerende tiltak som øker boligens levetid dersom det utføres riktig.

[Formstack id=2643712 viewkey=4t32BE1okh]

Henvisninger

Se Sintef Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 05.04.2017 11:10

Andre energiløsninger for terrasse

Energieffektiv utebelysning