Smart oppussing
— terrasse


Energieffektiv utebelysning

Hensikt

Velge belysningsløsninger som reduserer energibruk. LED lys har et svært godt lysutbytte per Watt og kan redusere energiforbruket til belysning med opptil 80 %.

Kostnadsestimat

  • Det koster kr 13 750 å bruke (innkjøp av pære + strømforbruk) 50 LED lyspærer i 25 000 timer (2,85 år)
  • Det koster kr 24 900 å bruke (innkjøp av pære + strømforbruk) 50 sparepærer i 25 000 timer.
  • Dersom de 50 lyspærene er på 30% av tiden, vil det gi en årlig besparelse på 1 174 kroner.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 6 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 950 kWh i året.

Hvorfor nå?

I dag er det vanlig med utebelysning på eller ved terrasse. I tillegg kan det være behov for å legge opp utendørs stikkontakt til terrasse. Utskifting av utendørs belysning kan derfor være hensiktsmessig i forbindelse med oppføring av ny terrasse eller utbedring/utviding av eksisterende terrasse

En god løsning kjennetegnes med at:

  • Tilstrekkelig lysmengde
  • God lysfarge
  • Lysene blender ikke
  • Det blir lys der en har behov for det
  • Jevn belysning uten mørke områder
  • Lysene bidrar ikke til «lysforurensning» ved å lyse opp himmel eller andre uønskede steder

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Tiltaket er 2-delt, hvor en del går på å skifte ut belysningen til en belysning som har høy energieffektivitet. Del 2 er å sørge for at lys ikke står på når det ikke er behov for det.

Det finnes et stort utvalg av energieffektiv belysning basert på lysstoffrør/sparepærer og LED. Slike lyskilder bruker betydelig mindre energi enn tradisjonelle glødelamper og halogenpærer. LED og sparepærer har i tillegg vesentlig lengre levetid. Det finnes lys med forskjellig fargetone og en kan velge dette selv. Tilsvarende vil skjerm på lys også påvirke fargen på lyset. Lumen angir hvor mye lys en pære gir og Watt angir hvor mye strøm den bruker. Energieffektiviteten på en pære angis i Lumen/W. T5 lysstoffrør har rundt 100 Lumen/Watt mens nye LED systemer kan leveres med høyere ytelse.

Viktig informasjon til håndverker

Ved installasjon av ny belysning vil det være hensiktsmessig og vurdere et styringssystem for lyset. En utelyssensor kan enkelt styre utendørs belysning. Mange lamper og armaturer kan leveres med innebygget utelyssensor, eller en kan installere en frittstående sensor. Det finnes også styringssystemer som utnytter dagslyset ved å dimme ned lysstyrken og dermed spare energi.

Viktig for utførelse av tiltaket

En vurdering av hvor kunden ønsker og trenger lys er viktig for et godt resultat.

Muligheter og prinsipper

Dagslyssensorer og bevegelse sensorer er i dag billige og fungerer godt. Det anbefales å montere et anlegg som benytter både dagslys og bevegelse-sensorer


Oppdatert 05.04.2017 11:39