Energiforbruk og energikilder

Hva bruker vi energi til? Hva er fornybare energikilder? Her er den andre presentasjonen i en serie av seks om energieffektivisering. Her lærer du mer om varmekilder og hva energien brukes til i et bygg.


illustrasjon av montering av solceller og solfangere

Oppdatert 01.10.2015 12:15