Etasjeskiller av betong over kryprom eller kald kjeller

Du kan etterisolere etasjeskillere av betong på undersiden hvis du kommer til der. Etter at du har isolert vil temperaturen i kjelleren eller kryprommet være lavere enn før store deler av året. Du bør derfor også vurdere tiltak som senker luftfuktigheten.


Etasjeskiller av betong med nedfôring. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Når du etterisolerer etasjeskillere av betong over uoppvarmede kjellerrom eller kryprom, kan det gi kalde gulv ved gjennomgående vegger.

Etasjeskillere etterisolert på undersiden gjør at temperaturen i kjelleren eller kryprommet blir lavere enn før i store deler av året. Lavere temperatur gir høyere relativ fuktighet (RF). RF over 75 % og temperatur over 5 °C gir risiko for vekst av muggsopp og annen overflatesopp.

Derfor må du alltid samtidig vurdere behov for tiltak som senker luftfuktighet i kjellerrom eller kryprom når du etterisolerer etasjeskillere over dem.

Aktuelle tiltak kan være å ventilere rommet ytterligere, legge plastfolie i kryperom, isolere vannrør eller isolere ringmuren innvending.

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer:

 

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du går i gang, må du undersøke tilstanden til etasjeskilleren:

 1. Bruk elektronisk utstyr til å sjekke om det er fukt i betongen. Eventuell fukt kan du tørke ut med provisorisk tørkeutstyr. Sørg for at ny vindsperre er dampåpen.
 2. Undersøk tilstanden på eksisterende isolasjon som treullbetong eller porebetong hvis det finnes.
 3. Sjekk om det er sopp- og muggvekst i etasjeskilleren.
 4. Undersøk om det er behov for tiltak som hindrer fukt- eller frostskade i kjelleren eller kryprommet.

 

Hvordan går jeg fram for å etterisolere en etasjeskiller av betong med nedfôring?

 1. Fjern eventuelt eksisterende isolasjon.
 2. Hvis det er fukt i betongen, må du montere et kapillærbrytende sjikt mellom betongen og spikerslag i utfôringen.
 3. Monter utfôring med korrosjonsbeskyttede metallvinkler eller tilsvarende
 4. Monter isolasjon og sørg for at den fyller utfôringen.
 5. Monter dampåpent vindsperresjikt.
 6. Hvis kjelleren brukes til lagring, bør du montere himling for å beskytte isolasjon og vindsperre.

Oppdatert 17.09.2015 11:00

Hvor mye bedre blir U-verdien i etasjeskilleren?


 • Eksisterende betongkonstruksjon: 2,4 W/m²K
 • Eksisterende betongkonstruksjon med isolering av treullsement: 0,73 W/m²K
 • 50 mm isolasjon i påfôring: 0,57 W/m²K
 • 150 mm isolasjon i påfôring: 0,25 W/m²K