Smart oppussing
— varmtvannsbereder


Etterisolere varmtvannsrør

Hensikt

Spare energi ved å redusere varmetap fra varmtvannsrør.

Kostnadsestimat

  • Bedre isolasjonskvalitet kan redusere energitapet med inntill 30 %.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 2 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 350 kWh i året.

Hvorfor nå?

Ved oppussing hvor kunden endrer rørsystemet og/eller bytter varmtvannsbereder vil det være enkelt å isolere varmtvannsrørene eller skifte disse ut med ferdigisolerte rør. Rørsystemet vil være tilgjengelig og håndverker er tilstede.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Isolering av varmtvannsrør er et enkelt og effektivt tiltak. Tiltaket har størst effekt dersom rørene går gjennom kalde rom som for eksempel kjeller og boder.

Viktig informasjon til håndverker

Det er viktig å isolere både rør, rørbend og eventuelle kraner og ventiler mellom varmtvannsbereder og bad, kjøkken og toalett.


Oppdatert 10.11.2015 10:52