Smart oppussing
— gulv


Etterisolering av gulv

Hensikt

Redusere varmetapet ved å etterisolere gulv mot kalde rom eller terreng.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når gulvet allikevel skal legges om: 500–600 kr/m² gulv.
  • Kostnad hvis gulvet allerede er lagt om: 1.600–2.000 kr/m² gulv.

Estimatet er basert på etterisolering til en u-verdi på 0,08 og er basert på Holte prisbase.

I eksempelhuset koster det 26.000–31.000 kroner å etterisolere gulvet samtidig med at gulvet legges om. Det koster 94.000–112.000 kroner dersom gulvet skal etterisoleres etter at gulvet er lagt på nytt.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 5 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 850 kWh i året.

Hvorfor nå?

Skal huseieren likevel ta opp og legge nytt gulv, er det mulig å gjennomføre en  en innvendig etterisolering samtidig. Dette vil bidra til å isolere mot trinnlyd og støy, i tillegg til at huseieren slipper å fryse på føttene.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Etterisolering under gulv vil redusere energiforbruket og gjøre det mindre gulvkaldt i boligen. En isolering under gulvet vil også redusere trinnlyd og lydoverføringer mellom etasjene.

Viktig informasjon til håndverker

Det er viktig å velge en effektiv isolasjon som bygger lite i høyden. Dersom nytt gulv med isolasjon bygger for mye, vil du være nødt til å justere dørhøyden. Det er også mulig å legge føringsveier for blant annet vannbåren varme når det gamle gulvet tas opp.

Viktig for utførelse av tiltaket

Treverk må ikke legges direkte på betong da det kan oppstå kondens og fuktighet. Kontinuerlig heldekkende dampsperre må legges mot betonggulv før tilfarere og isolasjon.

Muligheter og prinsipper

Det er mulig å legge vannbåren gulvvarme samtidig som kunden etterisolerer og bytter gulv. Selve vannrørene bygger ikke mer enn ca. 2 cm, men isolasjon mot underlaget er viktig, da det ellers er risiko for at noe av varmen fra gulvet sløses bort ned i undergulvet. Dersom gulvet er på uisolert sokkel bør det være minst 20 cm isolasjon. Ca. 2 cm isolasjon kan være tilstrekkelig dersom det legges gulvvarme på eksisterende etasjeskiller i tre. Vanligvis vil mengde isolasjon begrenses av tilgjengelig takhøyde. Det er fornuftig å legge så mye isolasjon det er plass til.

Henvisninger

Lavenergiprogrammet:

 

Etterisolering og rehabilitering:

Sintef Byggforsk Kunskapssystemer


Oppdatert 20.04.2017 11:42

Andre energiløsninger for gulv

Lufttetting

Forberedende energiløsninger du kan gjøre samtidig

Forberede for levering til vannbårent varmeanlegg