Smart oppussing
— tak


Etterisolering av tak

Hensikt

Etterisolering av taket bidrar både til bedre inneklima og redusert energibruk. Det øker temperaturen på rommets takflate og reduserer risiko for kondens og påfølgende muggvekst i himling. Det fører også til økt tetthet og reduserer luftlekkasjer og trekk.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når taket allikevel skal legges om: 350–450 kr/m² tak.
  • Kostnad hvis taket allerede er lagt: 900–1100 kr/m² tak.
  • Estimatet er basert på etterisolering til en u-verdi på 0,09 og er basert på Holte prisbase.

    eksempelhuset koster det 30.000–35.000 kroner å etterisolere taket samtidig med at taket legges om. Det koster 80.000–100.000 kroner dersom taket skal etterisoleres etter at taket er lagt på nytt.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 10 kWh/m²/år.
  • eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 1600 kWh i .

Hvorfor nå?

Når taket først er klargjort for tiltak, kreves det ofte lite merarbeid å legge ut ekstra isolasjon.

 

Når huseieren likevel må legge om taket, bør du gi råd om å etterisolere samtidig. Slik kan noe som bare betyr "sure penger" for huseieren, snus til en mulighet til å få bedre komfort og lavere strømregning. Foto: Isola

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Kunden bør alltid vurdere muligheten for å etterisolere samtidig med andre utbedringer av taket, da tiltak i takkonstruksjonen vanligvis er ganske omfattende. Du bør forklare at kunden blant annet unngår å måtte tekke på nytt, ved å etterisolere samtidig med inngrep i konstruksjonen.

Viktig for utførelse av tiltaket

Det er svært viktig å utføre etterisoleringen riktig med tanke på plassering og utførelse av vind og dampsperre. Du må også sørge for god lufting av hulrom som skal luftes. Dette er utførlig beskrevet i Byggdetaljbladene.

Dersom det er aktuelt med ombygging av loft til bolig, vil det påvirke hvilken etterisoleringsløsning du bør velge.

Skrå tretak
Skrå tretak og loftsbjelkelag av tre er vanligvis enkle å etterisolere ved å legge isolasjonsmatter mellom loftsbjelkene eller på loftsgulvet. Innblåst isolasjon i bjelkelaget er også et alternativ. Loftsluken må alltid tettes samtidig med etterisolering av loftsgulv for å unngå kondens i det kalde taket over luken. Dessuten bør loftsluka isoleres for å redusere varmetapet gjennom luka og risikoen for kondens på undersiden.

Flate tak
Flate, kompakte tak kan isoleres fra oversiden eller undersiden. Det enkleste er å isolere fra oversiden, men det kan berøre byggehøyde og arkitektur og må i slike tilfeller byggemeldes. Innvendig isolering vil redusere innvendig takhøyde. Det finnes vakuumisolasjonsløsninger som bygger lite, gir god effekt og som bruker lite plass.

Det kan også være aktuelt å bygge om taket til skrått tak. Det kan gi boligeier ekstra rom til lager eller oppholdsrom. Et slikt tiltak kan gi økt verdi på boligen, men må byggemeldes.

Flate, kompakte tak i eneboliger har som regel bæresystem av tre. De kan også ha bærende dekke av stålplater eller betong (eldre murhus). En generell anbefaling er å etterisolere på oversiden av bærekonstruksjonen. Med utvendig etterisolering vil ofte kuldebroer bli brutt og bærekonstruksjonen bli tørrere og mer beskyttet.

Kuldebroer
Kuldebroer forekommer blant annet ved tilslutninger til yttervegger, takopplett, arker, takvinduer og overlys. Dette bidrar til et vesentlig varmetap, og kan også bidra til dårligere inneklima og risiko for kondens på innvendige overflater. Utvendig etterisolering fjerner kuldebroene helt eller delvis. Vær oppmerksom på at innvendig isolering i noen tilfeller kan forsterke kuldebroer.

Luft- og damptetting
Luft- og damptetting er avgjørende for resultatet både mht. varmetap, fuktsikkerhet og inneklima. Løsninger for kontinuerlige tettesjikt bør prosjekteres så langt det lar seg gjøre mht. luft- og damptetthet. Av hensyn til varmetapet er det viktig å unngå at luft strømmer gjennom isolasjonen og på den måten reduserer isolasjonsevnen.

Henvisninger

Se også Lavenergiprogrammets etterisoleringsløsning

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 15.09.2017 10:09

Andre energiløsninger for tak

Installasjon av solfanger

Installasjon av solceller

Forberedende energiløsninger du kan gjøre samtidig

Økt takutstikk

Klargjøre for balansert ventilasjon