Smart oppussing
— oppvarming


Fjernvarme til oppvarming

Hensikt

Miljøvennlig, pålitelig og billig energiforsyning av boligen.

Kostnadsestimat

I eksempelhuset koster det 35.000–45.000 kroner å installere fjernvarme.

Estimatet baseres på at 100 % av oppvarmingsbehovet dekkes av fjernvarme gjennom radiatoranlegg. Prisen baseres på fagpersonells erfaring, men vil variere mellom selskapene og avhenge av valgt løsning.

 

Energiforbruk

  • 100 % av oppvarmingsbehovet dekkes av fjernvarme gjennom radiatoranlegg.

Hvorfor nå?

Dersom boligen ligger i et område med fjernvarme vil dette være en aktuell oppvarmingskilde. En vurdering av dagens oppvarmingssystem er noe kunden bør gjøre i forbindelse med oppussing, da valg av ny varmekilde kan medføre tiltak som er enkle å gjennomføre når det er tilgang til vegger og gulv. Tilkobling til fjernvarme kan medføre installasjoner som vannbåren varme, vannbåren gulvvarme eller trekking av rør til alle rom. Dette er enklere å gjennomføre når det er tilgang til vegger og gulv.

Illustrasjon fjernvarme

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Fjernvarme er en stabil og miljøvennlig energikilde. Fjernvarme har et kostnadssystem som vanligvis baserer seg på et abonnement ut fra maks effekt og forbruk.

Viktig informasjon til håndverker

Det er viktig å gjøre vurdering av hvordan kursene legges opp i bygget, for å få til en fornuftig justering ut fra behov.

Viktig for utførelse av tiltaket

Kunden må ha egen termostat i hvert rom, slik at han eller hun kan regulere individuelt etter behov.

Muligheter og prinsipper

Installasjon av et lavtemperaturanlegg (som bruker vann med temperatur lavere enn 35°C) i boligen vil gjøre at kunden kan benytte returkursen på fjernvarmenettet og dermed få billigere varme.


Oppdatert 14.10.2015 14:29