Smart oppussing
— kjøkken


Forberede for levering til vannbårent varmeanlegg

Hensikt

Når kunden skifter bereder, bør han eller hun se på en løsning hvor varmtvannsbereder kombinerer leveranse av varmt tappevann og leveranse av varmt vann til vannbårent oppvarmingssystem. Disse berederne utnytter boligens energikilde (solvarme, varmepumpe eller biokjel) på en god måte, og sparer energi ved at tappevann og vannbårent oppvarmingssystem samvirker.

Hvorfor nå?

Det vil ikke være en stor merkostnad å velge en kombinert bereder fremfor en vanlig bereder når kunden skal bytte varmtvannsbereder. En kombinert bereder må tilkobles byggets oppvarmingskilde og vannbårent varmeanlegg. Den vil da fungere som energisentral for hele boligen.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Kunden vil spare plass ved installasjon av en kombinert bereder som ivaretar både tappevann og vann til oppvarming. Han eller hun slipper akkumuleringstank til varmepumpe eller solvarme. En slik bereder vil spare energi, fordi den utnytter boligens oppvarmingskilde bedre ved at den også brukes til tappevann.

Viktig informasjon til håndverker

Å kombinere en ny bereder med solvarmeanlegg er gunstig, da solen kan dekke 50–60 % av det årlige tappevannsbehovet i boligen.

Viktig for utførelse av tiltaket

Det er viktig å velge en bereder som er best tilpasset boligen og dens energikilder. Leverandører av beredere kan bistå, da valgmulighetene er mange.

Muligheter og prinsipper

Det finnes mange varianter av kombinerte beredere på markedet. Noen er tilpasset for lavtemperatur oppvarming (<35°C), slik som gulvvarme, mens andre er tilpasset eldre radiatoranlegg som benytter høy temperatur (80–90°C). Det finnes også kombinerte beredere som leverer både lav og høy temperatur.

Henvisninger

Lavenergiprogrammet:

 


Oppdatert 21.06.2016 15:39