Smart oppussing


Forberede ventilasjonsanlegget for vannbåren varme

Hensikt

Legge til rette for fremtidig oppgradering av boligen med vannbåren varme fra miljøvennlig energi.

Hvorfor nå?

Det er lett å velge et anlegg som kan ha et vannbårent varmebatteri ved innkjøp av ventilasjonsanlegg og planlegging av montasje. Da kan lavtemperatur (ca. 30°C eller lavere) vannbåren varme benyttes.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Har kunden planer om vannbåren varme, vil det være riktig å velge et anlegg som er forberedt for vannbårent varmebatteri.

Viktig informasjon til håndverker

Det er viktig å sette av nok plass til vannbåren varmebatteri, da dette ofte krever litt mer plass enn et EL-batteri. Det er også viktig å sette av nok plass til tur og retur vannrør.

Viktig for utførelse av tiltaket

Lekkasjesikring kan være fornuftig å tenke på allerede nå. Det kan legges til rette for dette, slik at en eventuell lekkasje ikke får store konsekvenser ved at den for eksempel dreneres ut av boligen. Dersom du ikke er ekspert på ventilasjon, anbefales det å ta kontakt med en leverandør for å få bistand.

Muligheter og prinsipper

Lavtemperatur varmebatteri gir størst valgfrihet av energikilde, da det kan benyttes for energikilder som solfanger og varmepumpe som ikke leverer høy temperatur.


Oppdatert 22.10.2015 21:09