Foredrag og video fra frokostmøte om nye energikrav

Høsten 2016 og våren 2017 arrangerer Lavenergiprogrammet frokostmøter om de nye energikravene i TEK 10 i Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Stavanger og Tromsø. Her kan du se videopptak av foredragene og laste ned presentasjonene i PDF-format.


Knut Helge Sandli DIBK
Knut Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet er én av tre foredragsholdere på Lavenergiprogrammets frokostmøte om de nye energikravene høsten 2016 og våren 2017. Foto: Ronny Boysen.

Foredrag under Lavenergiprogrammets frokostmøte om nye energikrav i byggteknisk forskrift 20. oktober 2016. Knut Helge Sandli er senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Han jobber til daglig med utvikling av det bygningstekniske regelverket, og spesielt innen områdene energi og inneklima. Han har vært sentral i utarbeidelsen de nye energikravene fra 1. januar 2016.

Foredrag på Lavenergiprogrammets frokostmøte om nye energikrav i byggteknisk forskrift. Ferry Smits er seniorrådgiver innenfor bygningsfysikk og energi i Rambøll. Han har også bakgrunn som rådgiver for teknikk og miljø i Link Arkitektur. Smits er utdannet M.Sc. fra Nederland innenfor bygningsteknologi og husbyggingsteknikk.

Foredrag på Lavenergiprogrammets frokostmøte om nye energikrav i byggteknisk forskrift. Sylvia Helene Skar er energi- og miljørådgiver i Norconsult. Der jobber hun med energiforsyning, lønnsomhetsanalyser, klimagassregnskap og inneklima. I tillegg har hun erfaring fra å jobbe med energistrategier for områder og utvikling av grønne byer. Skar er er utdannet sivilingeniør i VVS fra NTH.


Oppdatert 15.02.2017 10:34