Gulvbjelkelag mot kryprom: Etterisolering fra undersiden

Du kan beholde stubbeloftsfyll når du etterisolerer gulvbjelkelag fra undersiden, men du får best effekt hvis du fjerner det og bruker ny isolasjon.


Illustrasjon av gulvbjelkelag mot kryperom
Etterisolering av gulvbjelkelag mot kryprom. a) Eksisterende konstruksjon, b) Etterisolering med fjerning av stubbeloftsfyll, c) Stubbeloftsfyllet beholdes
Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, Sintef Byggforsk

Du kan også blåse isolasjon inn i hulrom i konstruksjonen. Hvis du skal fjerne stubbeloftsfyll, bør du bruke en spesialstøvsuger fordi fyllet avgir mye støv og skitt. Du kan også få et spesialfirma til å gjøre dette.

Når du etterisolerer gulvbjelkelag, blir temperaturen i kjelleren eller kryperommet lavere enn før i store deler av året. Lavere temperatur gir høyere relativ fuktighet (RF). RF over 75 % og temperatur over 5 °C gir risiko for vekst av muggsopp og annen overflatesopp.

Derfor må du alltid samtidig vurdere behov for tiltak som senker luftfuktighet i kjellerrom eller kryprom når du etterisolerer etasjeskillere over dem.

Hvor mye bedre blir U-verdien i etasjeskilleren?

 

·       Stubbeloftsfyll og 100 mm isolasjon på undersiden: 0,24 W/m2K

·       Stubbeloftsfyll og 150 mm isolasjon på undersiden: 0,19 W/ m2K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

 

Før du kan gå i gang, må du undersøke bjelkelaget:

1.     Sjekk om bjelkelaget har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden. Bytt umiddelbart råteskadde bygningskomponenter. Det kan være vanskelig å oppdage skader hvis du ikke fjerner stubbeloftsfyllet.

2.     Sjekk om det er sopp- og muggvekst i trebjelkelaget.

3.     Sjekk om veggen er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

4.     Du må samtidig gjøre tiltak for å fuktsikre kryprommet. For eksempel kan du ventilere rommet bedre, legge plastfolie i kryperom, isolere vannrør eller isolere ringmuren innvending, pkt 9, 10 og 11. Se også Byggforskserien 721.211

Hvordan går jeg fram for å etterisolere trebjelkelaget fra undersiden?

 

Når du fjerner stubbeloftsfyll og etterisolerer:

1.     Fjern alt løst stubbeloftsfyll fra oversiden eller undersiden

2.     Åpne bjelkelaget fra undersiden ved å ta av klemlektene, demontere stubbeloftsbord og eventuell papp.

3.     Undersøk bjelkendene ut mot sokkel / grunnmur. Se etter fukt og råteskader. Sjekk også bunnsvillen.

4.     Sjekk at det ligger kapillærbrytende sjikt mellom svill og sokkel (grunnmurspapp).

5.     Fyll hulrommet mellom bjelkene med isolasjon.

6.     Monter eventuell nedforing på tvers av bjelkene med 600 mm senteravstand.

7.     Monter isolasjon i nedforingen.

8.     Monter vindsperre av duk eller plater med tette skjøter.

9.     Fjern organisk materiale fra kryprommet.

10.  Legg plastfolie på bakken i kryprommet (hvis det ikke er gjort før).

11.  Sjekk at kryprommet er riktig ventilert.

 

Når du etterisolerer uten å fjerne stubbeloftsfyll:

1.     Monter nedfôring med ønsket tykkelse på tvers av eksisterende bjelker med 600 mm senteravstand.

2.     Skjær til isolasjon som passer i hulrommet mellom de eksisterende bjelkene på oversiden av utforingen og monter disse.

3.     Isoler i nedfôringen og monter vindsperre og eventuell himling. Følg ellers anvisningene over for kryprom.


Oppdatert 17.09.2015 12:59