Gulvbjelkelag mot isolert kryprom: Etterisolering med nedfôring

Denne metoden er aktuell for gulvbjelkelag fra 1960-1980.


Illustrasjon av gulvbjelkelag mot kryperom isolert med glassvatt
Etterisolering med nedfôring. Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, SINTEF Byggforsk

I den perioden ble gulvbjelkelagene bygget opp på samme måte som senere, men ofte med sydde matter av glassvatt. Dessuten var senteravstanden mindre enn dagens standard modulbredde på 600 mm.

Når du etterisolerer gulvbjelkelag, blir temperaturen i kjelleren eller kryprommet lavere enn før i store deler av året. Lavere temperatur gir høyere relativ fuktighet (RF). RF over 75 % og temperatur over 5 °C gir risiko for vekst av muggsopp og annen overflatesopp.

Derfor må du alltid samtidig vurdere behov for tiltak som senker luftfuktighet i kjellerrom eller kryprom når du etterisolerer etasjeskillere over dem. For eksempel kan du ventilere rommet bedre, legge plastfolie i kryprom, isolere vannrør eller isolere ringmuren innvending. Se Byggforskserien 721.211

Hvor mye bedre blir U-verdien i etasjeskilleren?

 

Eksisterende konstruksjon med

·       200 mm isolasjon: 0,21 W/m2K

·       200 mm isolasjon + 50 mm isolasjon: 0,19 W/m2K

·       200 mm isolasjon + 100 mm isolasjon: 0,16 W/m2K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ= 0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

 

Før du går i gang, må du undersøke bjelkelaget:

1.     Sjekk om bjelkelaget har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden. Bytt umiddelbart råteskadde bygningskomponenter. Det kan være vanskelig å oppdage skader hvis du ikke fjerner stubbeloftsfyllet.

2.     Sjekk om det er sopp- og muggvekst i bjelkelaget.

3.     Sjekk om bjelkelaget er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i bjelkelaget, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde områder mot fukt og råte i angrepne partier.

4.     Du må samtidig gjøre tiltak for å fuktsikre kryprommet. Se Byggforskserien 721.211

Hvordan går jeg fram for å etterisolere gulvbjelkelaget fra undersiden?

 

1.     Åpne bjelkelaget fra undersiden og ta av lekter eller dekkbord.

2.     Demonter himlingsbord og papp.

3.     Ta ut eksisterende isolasjon eller press den opp under gulvbordene. Du kan beholde isolasjonen hvis den er intakt, men sydde matter bør du fjerne. Gammel glassvatt er meget irriterende for øyne og hud, så bruk støvmaske og beskyttelsesutstyr.

4.     Undersøk bjelkeendene ut mot sokkel/grunnmur. Se etter fukt og råteskader. Kontroller også bunnsvillen. Se forøvrig pkt 9, 10 og 11.

5.     Fyll hulrommet med ny isolasjon.

6.     Monter eventuell nedfôring på bjelkene. Hvis bjelkelaget har 600 mm senteravstand, kan du montere nedfôring langs eksisterende bjelker. Hvis det har en annen senteravstand, bør du montere nedforingen på tvers av bjelkene med 600 mm senteravstand. Slik slipper du å skjære til isolasjonen.

7.     Monter isolasjon i nedfôringen.

8.     Monter vindsperre av duk eller plater med tette skjøter.

Kryprommet:

9.      Fjern organisk material fra kryperommet.

10.  Legg plastfolie på bakken i kryprommet hvis det ikke er gjort fra før.

11.  Kontroller at kryprommet er riktig ventilert.


Oppdatert 17.09.2015 11:13