Hva er en kuldebro?

En kuldebro er egentlig en varmebro fordi varme ledes ut gjennom «broen». For å gjøre varmetapet mindre, er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg.


termografibilde av boligblokk med kuldebroer
Denne boligblokken er fotografert med et varmekamera - det vi kaller termografering. På bildet kan du se hvordan varmen lekker ut av bygget på grunn av manglende isolasjon. Du kan også se at betongelementene i konstruksjonen leder varme ut av bygget.

I Norge er det ofte kaldere ute enn inne. Når det er ulik temperatur ute og inne vil varmen alltid prøve å komme seg fra den varme siden av konstruksjonen til den kalde.

Materialer har ulik evne til å transportere varme. Bygningsdeler som er laget av stål eller betong, slik som søyler og bjelker, leder mer varme ut gjennom bygningsdelene enn bygningsdeler laget av tre. Bindingsverk av tre leder mer varme ut gjennom veggen enn de delene av bygget som er isolert. Dette kaller vi kuldebroer.

kuldebro bygningsdetalj
En kuldebro er egentlig en varmebro fordi varme ledes ut gjennom «broen». Denne illustrasjonen viser hvordan etasjeskilleren i betong leder varme ut av bygget. Det er mulig å gjøre kuldebroen mindre, altså at mindre varme ledes ut av bygget, ved å isolere på utsiden av kuldebroen slik som i illustrasjonen over. Dette kaller vi en kuldebrobryter. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Kuldebroer leder varme

En kuldebro er egentlig en varmebro fordi varme ledes ut gjennom «broen». Dette gir et varmetap som oppstår  hvis du benytter materialer som leder varme i en yttervegg.

Hvis du benytter gjennomgående bindingsverk i en yttervegg kan du regne med at 9 % av veggen ikke er isolert. Bindingsverket utgjør en kuldebro fordi tre isolerer mindre enn de isolerte flatene i ytterveggen.  På den måten blir også bindingsverket en kuldebro.

Andre eksempler på kuldebroer:

  • metallprofiler som karmløsninger på vinduer og dører
  • gjennomgående murverk i vindussmyg
  • plattformgulv der gulvsponplater føres til vegglivet som anlegg for bunnsvilla for bindingsverket.

Hvordan kan jeg redusere kuldebroer?

Du kan redusere kuldebroer ved å isolere på utsiden av bygningsdelen som lager kuldebroen. Dette kalles en kuldebrobryter.

Dette bildet er tatt med et varmekamera, et såkalt termografibilde. Her ser du den samme bygningsdelen som over. Den røde fargen viser fargen som er på vei ut av bygget gjennom etasjeskilleren i betong. Det grønne feltet viser hvordan isolasjonen på utsiden av kuldebroen stopper varmen fra å gå ut. Denne isolasjonen danner en kuldebrobryter. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Oppdatert 05.07.2016 10:46

Hvorfor er kuldebroer et problem?


  • De gir økt varmetap, noe som igjen gjør det nødvendig å bruke mer energi til å varme opp bygget.
  • I de delene der huset får lavere overflatetemperatur kan det oppstå kondens (fuktighet). Dette kan føre til mugg, råte- og fuktskader.
  • Kuldebroer gir kalde overflater på vegger og gulv inne i huset. Dette kan føre til "strålingstrekk" som gjør at rommet blir ubehagelig å være i.