Hva er et plusshus?

Hva er et plusshus? Se filmen Lavenergiprogrammet har laget i samarbeid med Høgskolen i Østfold.


Hva er et plusshus?

Et plusshus produserer mer energi enn som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og rive huset.

Filmen er laget av Lavenergiprogrammet i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Ønsker din høyskole å bruke filmen i markedsføring av studier innenfor arkitektur, energi- og miljø eller byggfag? Ta kontakt med oss.

Filmen kan klippes om til kinoreklame og din høyskole kan få logoen sin på slutten av filmen.

Powerhouse Kjørbo
Arbeidet med å rehabilitere kontorbygget fra 1980-tallet på Kjørbo i Bærum til plusshus ble sluttført i februar 2014. I januar 2015 ble Powerhouse Kjørbo, som det første prosjektet i Norge, tildelt BREEAM-NOR-sertifiseringen Outstanding for design og prosjekteringsfasen. AsplanViak er leietaker i bygget. Foto: MIR

Oppdatert 09.12.2015 15:34