Hensikt

Isolasjonsevnen kan forbedres betydelig ved å isolere på innsiden av yttervegg. En bedre isolasjon i vegg bidrar til å redusere varmetapet. Riktig utført etterisolering vil også gjøre at lufttettheten til veggen blir bedre.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når fasaden allikevel skal endres: 300–400 kr/m² fasade.
  • Kostnad hvis fasaden allerede er endret: 650–800 kr/m² fasade.

Estimatet er basert på etterisolering til en u-verdi på 0,12 og er basert på Holte prisbase.

I eksempelhuset koster det 20.000–24.000 kroner å etterisolere innendørs samtidig med at fasaden endres. Det koster 45.000–54.000 kroner dersom det skal etterisoleres innendørs etter at fasaden er endret.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 10 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 1600 kWh i året.

Hvorfor nå?

Innvendig etterisolering bør vurderes i de tilfeller hvor kunden ønsker å fornye den innvendige veggoverflaten. Det er spesielt viktig å etterisolere hvis veggen har lite isolasjon. Innvendig etterisolering er veldig aktuelt dersom kunden ikke skal bytte kledning med det første, men skal fornye innvendige veggoverflater.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Innvendig etterisolering kan gjennomføres på vegger, tak og gulv.

Viktig informasjon til håndverker

Det er mulig å etterisolere de fleste veggtyper, men det er viktig å gjøre vurderinger av fukt og temperatur. Slik unngår kunden skader på veggens konstruksjon, da veggens 0-punkt endres ved etterisolering. Anbefalingene og anvisningene fra SINTEF Byggforsk er viktig å følge nøye.

Viktig for utførelse av tiltaket

Kontroll og utbedring av dampsperre er viktig for et godt resultat.

Muligheter og prinsipper

Veggen blir tykkere ved innvendig etterisolering og det innvendige arealet blir mindre. Det finnes nye isolasjonsmaterialer på markedet som gir god isolasjonsevne med mindre tykkelse enn tidligere, noe som gjør innvendig etterisolering mer aktuelt.

Henvisninger

Lavenergiprogrammet.no har flere henvisninger til innvendig etterisolering. Disse gir en god beskrivelse av tiltaket.

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 13:07