Smart oppussing
— tilbygg/påbygg


Isolasjon (passivhusstandard)

Hensikt

Redusere varmetapet ved at isolasjon og tetthet holder passivhusstandard. Redusert varmetap vil gi redusert energiforbruk til oppvarming.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når fasaden allikevel skal endres: 500–600 kr/m² fasade.
  • Kostnad hvis fasaden allerede er endret: 1.400–1.800 kr/m² fasade.

I eksempelhuset koster det 33.000–40.000 kroner å etterisolere fasaden samtidig med at fasaden endres. Det koster 99.000–119.000 kroner dersom fasaden skal etterisoleres etter at fasaden er endret.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 6 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 1.000 kWh i året.

Hvorfor nå?

Merkostnaden ved å isolere ekstra er lav når det skal bygges nytt, og tiltaket vil være lønnsomt.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Et godt isolert og tett klimaskall som holder passivhusstandard gir svært lavt varmetap, og merkostnaden ved å gjennomføre dette på et påbygg eller tilbygg er lav. Undersøkelser viser at passivhus har et meget godt inneklima.

Viktig informasjon til håndverker

Norsk Standard NS 3700 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Boligbygninger» inneholder alle krav til hvordan du skal bygge et passivhus. Dokumentasjon av U-verdier og løsninger er viktig i et passivhusprosjekt.

Viktig for utførelse av tiltaket

God planlegging av utførelse er viktig for å oppnå et godt resultat. Detaljer på vindsperre og dampsperre må utføres korrekt for å oppnå kravene til tetthet. Gjennomføringer i vegg og tak må vanligvis ha muffer og tapes til vindsperre og dampsperre.

Muligheter og prinsipper

Energiforbruket til oppvarming utgjør ca. 55 % av det totale energiforbruket i en vanlig norsk bolig. Energiforbruket til oppvarming vil reduseres betydelig dersom klimaskallet bygges i henhold til passivhusstandarden.

Henvisninger

  • Norsk standard NS 3701 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Boligbygninger»
  • lavenergiprogrammet.no har mye relevant informasjon om hva et passivhus er og gode tips til hvordan det skal bygges

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 16:57