Slik isolerer du en passivhusvegg

I et passivhus ønsker vi å bygge veggen slik at den slipper ut minst mulig varme. Nøyaktig utførelse og tykkelsen på isolasjonen er viktig for at ytterveggen skal ha lavt varmetap.


Bilde av mann som isolerer
Isolering av yttervegg. Foto: Rockwool. Dette bildet er lisensiert under creative commons: Nanvigivelse-ikke kommersiell- ingen bearbeidelse

Det finnes mange måter å bygge en passivhusvegg på. I denne videoen viser Magne Asdal Knutsen ved Sam Eyde videregående skole hvordan du bygger en dobbel reiseverksvegg som egner seg for passivhus.

Jo mindre varme som slipper ut, jo mindre energi trenger vi å bruke på å varme opp huset. For å få til dette må du være nøyaktig og passe på at passivhusveggen er godt isolert og godt tettet. Når du isolerer er det viktig å fylle alle hulrom med isolasjon.

U-verdien sier hvor godt isolert en bygningsdel er

U-verdien til en bygningsdel sier noe om hvor godt isolert den er. Jo lavere u-verdi, jo mindre varme slipper ut gjennom en bygningsdel. U-verdien blir oppgitt i W/m2K (Watt per kvadrameter Kelvin. Kelvin er et mål på temperatur slik som Celcius).

Ytterveggene i et passivhus har lav u-verdi. Hvor mye isolasjon du trenger for å oppfylle kravene i passivhusstandarden (NS 3700), vil variere med hvor i landet du bygger og hvor stort huset er.  Ulike veggkonstruksjoner krever ulikt med isolasjon.

Det kommer stadig bedre isolasjonsprodukter slik at man kan bygge vegger med mindre isolasjon men likevel få lav u-verdi.

illustrasjons av isoalsjonstykkelser ved ulike veggkonstruksjoner
Illustrasjonen viser hvor mye isolasjon som må til for å oppnå ulike u-verdier, avhengig av hvilken veggkonstruksjon du velger. Klima: Oslo. Illustrasjon: Sintef Byggforsk

Mindre isolasjon i eldre hus

Hus bygd før 1955 har lite eller ingen isolasjon i vegger, tak og golv. Trehus bygd etter 1955 har vanligvis mineralull i vegger, tak og golv. Her er imidlertid isolasjonstykkelsen langt under dagens krav. Hus bygd på 1970- og 80-tallet har også vesentlig mindre isolasjon enn det vi bruker i dag.

Skal du etterisolere et eldre hus? 

I Lavenergiprogrammets oversikt over typiske byggemåter finner du hva som kjennetegner hus bygget i ulike tidsperioder og hvordan du kan etterisolere og tette disse.

Gå til Typiske byggemåter
Tegning av yttervegger fra 1900-1980
Illustrasjonen viser hvor mye isolasjon som har vært vanlig å ha i yttervegger gjennom tidene og hvilken u-verdi dette ga. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Oppdatert 18.09.2015 15:14

Dette må du huske på når du skal isolere:


  • Sjekk om det er riktig kvalitet på isolasjonen.
  • Bruk et arbeidsbord som er laget for å skjære mineralull. Da er det enklere å skjære rette snitt i isolasjonen.
  • Husk å fylle alle hulrom med isolasjon.