Smart oppussing
— kledning/yttervegger


Klargjøre for balansert ventilasjon

Hensikt

Tilrettelegge for godt inneklima og god energieffektivitet. På denne måten legger kunden til rette for å utvikle boligen til å bli fremtidsrettet og miljøvennlig på en rimelig måte, og det kan gjøres skrittvis.

Hvorfor nå?

Ved økt tetthet i bygget, som følge av nye dører, vindu og eventuell etterisolering, vil det være fornuftig å installere balansert ventilasjon. Dersom kunden ikke har budsjett til å installere balansert ventilasjon i forbindelse med oppussingen, er det fornuftig å klargjøre bygget for dette. Tiltaket går ut på å legge klar ventiler og føringsveier for luft, samt sette av plass til ventilasjonsaggregat. Å legge opp strømkurs samt forberede styringssystem for ventilasjonsanlegg vil også være tiltak som kan gjennomføres i forkant og som gjør en fremtidig installasjon enklere.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Når kunden gjennomfører tiltak på bad og andre rom, kan han eller hun med fordel klargjøre for balansert ventilasjon. Dette gjøres ved å montere avtrekksventiler og avtrekkskanal som blir tilgjengelig ved en eventuell installasjon av balansert ventilasjon.

Viktig informasjon til håndverker

Du må da ha en idé om hvor du vil plassere ventilasjonsaggregatet, og planlegge en mulig fremtidig føring fra oppholdsrom, bad og toalett til aggregatet. Du bør minimum sette av plass til kanaler med en dimensjon på 100 mm.

Viktig for utførelse av tiltaket

Riktig styring av ventilasjonsanlegget er svært viktig for å få et godt inneklima og lavt energiforbruk. Det er viktig å kartlegge hva behovet for driftstid er før anlegget programmeres.

Muligheter og prinsipper

Kanalene kan føres inn i rommet og kasses inn dersom det er liten plass.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 22.10.2015 21:07