Smart oppussing
— kjøkken


Klargjøre for sentralt styringssystem for lys, varme og ventilasjon

Hensikt

Tilrettelegge for senere å kunne installere et energisparende sentralt styringssystem for boligens tekniske anlegg (lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og lignende) uten å måtte bygge om. Et slikt styringssystem vil redusere energiforbruket og øke boligens verdi, samtidig som det vil sikre godt inneklima og komfort.

Hvorfor nå?

På denne måten legger kunden til rette for å utvikle boligen til å bli fremtidsrettet og miljøvennlig på en rimelig måte, og det kan gjøres skrittvis. Det er rimeligere å gjøre det når kunden allikevel pusser opp eller bygger om. Da er gjerne elektriker tilstede og det er tilgang til veggene. Det koster svært lite å legge føringsrør og koblingsbokser for fremtidig kabelføring for styring av lys og varme.

Enova gir støtte til sentrale styringssystemer.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Sentrale styringssystemer for lys, varme og ventilasjon gir bedre energieffektivitet enn lokale systemer, fordi de forskjellige tekniske anleggene samkjøres bedre.

Viktig informasjon til håndverker

Ved oppussing og tiltak i bad og andre rom bør du vurdere å legge opp kabler, koblingsbokser og lignende når veggene er åpne for fremtidig tilkobling til et slikt system.

Viktig for utførelse av tiltaket

Det må gjøres en vurdering av hvilke sensorer og systemer som skal kobles sammen før du legger trekkerør og tilkoblingsbokser. Hvor du planlegger å montere selve styringssystemet er også avgjørende for hvor rør og ledninger trekkes.

Muligheter og prinsipper

Et sentralt styringssystem kan også integreres med brannvarsling og boligalarm. Det er mulig å få systemer som styres fra en app på smarttelefonen eller via en nettside.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 22.10.2015 21:04