Smart oppussing
— bad og våtrom


Klargjøre for vaskemaskin med separat kaldt- og varmtvann, tilrettelagt for fornybar energi

Hensikt

Redusere husets forbruk av elektrisitet ved å tilrettelegge for å utnytte varmtvann fra husets oppvarmingskilde direkte i vaskemaskin og oppvaskmaskin. Dette vil redusere forbruket av elektrisitet. Å kjøpe inn vaskemaskin og oppvaskmaskin som har inngang for både varmt og kaldt vann vil også være et tilretteleggingstiltak.

Hvorfor nå?

Å tilrettelegge for varmt vann til vaskemaskin og oppvaskmaskin har en lav merkostnad når kunden pusser opp, har rørlegger tilgjengelig og tilgang til vegger og føringsvei. En klargjøring hvor rør til varmtvann er lagt opp vil gjøre det svært enkelt å tilkoble vaskemaskin som benytter varmtvann fra byggets varmekilde i fremtiden.

Hvis huset ikke har en miljøvennlig energikilde til oppvarming på nåværende tidspunkt, vil det likevel være lurt å forberede og velge vaskemaskin som er klar for dette.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Ved å gjennomføre tiltaket vil kunden redusere sitt fremtidige el-forbruk.

Viktig informasjon til håndverker

Rør og kran må legges opp mellom vaskemaskin eller oppvaskmaskin og fremtidig varmekilde.

Viktig for utførelse av tiltaket

Det er viktig å sikre seg mot lekkasjer og sørge for at dersom lekkasjer skjer, dreneres vannet ut av boligen eller til gulv med sluk. Isolering av rørene vil redusere varmetapet og anbefales.

Muligheter og prinsipper

Kravet til temperatur på vannet til vaskemaskin og oppvaskmaskin avhenger av hvilket program som kjøres. Uansett vil varmt vann fra for eksempel en solfanger bidra til å redusere energiforbruket til maskinen, da varmeelementet i maskinen ikke trenger å varme vannet like mye opp som når det kun kommer kaldt vann inn.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 22.10.2015 21:05