Kontorbygg med 23 % lavere energiramme

Rammekravet for kontorbygg er skjerpet inn fra 150 til 115 (kWh/m²år). Hva blir utfordringene for et relativt lite bygg? Litt bedre vinduer og bedre lekkasjetall tar deg langt på vei.


Det nye kontorbygget blir trinn C ved Rosenlund Bydelssenter, som blant andre huser Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen. Foto: Fylkesmannen i Oppland.

Det viser et eksempel Link Arkitektur har regnet på; et kontor på 2109 m² som er trinn C i Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer. Vindusarealet for bygget er forholdsvis lavt (15 %), fordi bygget er smalt, kompakt og en av fire etasjer ligger under bakken. Med samme vindusareal kan du oppfylle nye krav til energieffektive bygg med litt bedre vinduer, litt bedre normalisert kuldebroverdi og bedre lekkasjetall.

 

Kontorbygg 2109
Gamle
energiregler
Nye
energiregler
 Nye
energiregler(25%)
U-verdi gulv  0,12  0,12  0,12
U-verdi tak  0,11  0,11  0,11
U-verdi yttervegg  0,18  0,18  0,18
U-verdi vinduer og dører  1,2  1,1  0,9
Normalisert kuldebroverdi  0,09  0,06  0,06
Temperaturvirkningsgrad 80 80  82
%-andel vinduer og dører  15,4  15,4  24,5
Lekkasjetall  1,5  0,6  0,6
SFP-faktor  2,0  2,0  2,0
Beregnet energiramme (kWh/m²år) 125 114 113

KILDE: Link Arkitektur

Velger du vindusareal på 25 %, kan du kompensere ved å velge enda bedre vinduer (U-verdi på 0,9) og øke temperaturvirkningsgrad i varmegjenvinner til 82 %.

Link Arkiktektur har også beregnet varmetapstall for de ulike løsningene over.

 

Kontorbygg 2109
Gamle
energiregler
Nye
energiregler
 Nye
energiregler(25%)
Yttervegger  0,11  0,11  0,10
Tak 0,03 0,03 0,03
Gulv på grunn og mot det fri  0  0 0
Vinduer og dører  0,18  0,17 0,22
Kuldebroer  0,09  0,06  0,06
Infiltrasjon 0,13 0,05  0,05
Ventilasjon  0,26  0,26  0,26
Totalt varmetapstall  0,80  0,68  0,72

Her ligger det en konstruksjon under kontorbygget, med samme temperatursone. Da regnes varmetap mot grunnen som null. KILDE: Linke Arkitektur AS.


Oppdatert 29.06.2016 10:52