Smart oppussing
— innendørs oppussing


Kontroll og utbedring av dampsperre

Hensikt

Dampsperren hindrer at vanndamp kommer inn i isolasjonen eller konstruksjonen. Vann og fuktighet vil forårsake råte og sopp. Dette gir skade på konstruksjonen og et helsefarlig inneklima.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 6 kWh/m²/år.

Hvorfor nå?

Tiltak på tak, vegger, vindu og klimaskallet for øvrig vil gjøre at håndverker har tilgang til veggens damp- og vindsperre. Kontroll og eventuell utbedring av disse er derfor lett å gjennomføre.

Viktig å huske

Viktig informasjon til håndverker

Kontinuerlig tettesjikt er vanskelig å få til i praksis. De små detaljene som tape i skjøter og sammenføyninger er svært viktig.

Henvisninger

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 22.10.2015 21:23