Lærerveiledning – introduksjon til energieffektivisering

Her finner du en kort lærerveiledning til undervisningsmateriellet "Introduksjon til energieffektivisering".


Opphavsmann: Knut Høihjelle. Dette bilde er lisensiert under creative commons lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår

Bygninger står for 40% av energibruken i Norge. For å løse klimautfordringene vi står overfor er det mye å hente på å bygge mer energieffektivt. De siste årene har myndighetene skjerpet kravene i byggteknisk forskrift og byggherrer har blitt mer opptatt av kvalitet. Nye produkter og ny teknologi har kommet på markedet og måten vi bygger på har endret seg.

Et godt samarbeid mellom ulike fagfolk nødvendig for å bygge energieffektivt

God planlegging og dyktige fagarbeidere som kan samarbeide godt er nødvendig for å møte kravene til moderne bygg.  Energieffektivisering er et område som berører mange faggrupper. Derfor er det viktig at alle på byggeplass har en grunnleggende forståelse for temaet.

I samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA)  har Lavenergiprogrammet derfor utviklet et undervisningsopplegg for som skal gi elever i bygg-og anleggsteknikk og elektrofag grunnleggende kompetanse i energi. Undervisningsmateriellet er rettet inn mot kompetansemålene i læreplanen. Energieffektivisering er et tema som griper inn i de ordinære arbeidsoperasjonen på et bygg, og må derfor sees i sammenheng med disse.

Seks fagpresentasjoner om energieffektivisering

Det er laget seks fagpresentasjoner i emner knyttet til energieffektivisering og bygg. Du kan velge om du vil bruke hele undervisningsopplegget og alle seks presentasjonene, eller om du vil bruke bare én presentasjon til å undervise i ett emne.  Fagpresentasjonene består av fagtekster med bilder, oppgaver, interaktive oppgaver, videoer, og lenker til andre faglige ressurser. Fagpresentasjonen er laget for et undervisningsopplegg på ca 10-20 timer.

Undervisningsopplegget består av følgende fagpresentasjoner: 

1. Boliger og energieffektivisering
2. Energiforbruk og energikilder
3. Varmetap
4. Samarbeid og kommunikasjon
5. Passivhus
6. Energimerke

Vi har lagt stor vekt på at fagpresentasjonene skal være relevante og meningsfulle for elever som er på vei inn i et yrke. For å gjøre stoffet så praktisk rettet som mulig er mange av oppgavene i undervisningsmateriellet knyttet til elevenes boliger.

Kunnskap om og en bevisst holdning til energieffektiv bygging er viktig allerede i dag, og blir enda viktigere for framtidas håndverkere. Ikke minst er det viktig å få fram betydningen av samarbeid mellom de ulike faggruppene for å oppnå gode resultater. Det er derfor viktig å starte arbeidet med dette i skolen.


Oppdatert 28.10.2015 14:06