Lavblokker murt av lettbetong 1945-1970

Mellom 1945 og 1970 ble mange småhus bygget med vegger av 25 cm tykke blokker i porebetong.


Tak

I denne perioden dimensjonerte man saltak (åstak) mer bevisst, og bærekonstruksjonene ble spinklere enn det som var vanlig tidligere. Knevegger gikk man i stor grad bort fra.

Flate tak ble vanlig, enten i tre med sydde matter med glassvatt, eller i betong med isolasjon av kork, kiselgur eller gassbetong.

Yttervegg

 

For å etterisolere denne typen vegger kan du velge blant fire preaksepterte løsninger:

 

Vindu

Koblede vinduer med to glass var vanligst. De første isolerrutene kom på slutten av 50-tallet. Mange hus hadde fortsatt sidehengslede vinduer, men etter hvert kom ulike varianter av vippe- og dreievinduer.

Etasjeskillere

Etasjeskillere ble bygget i armert betong. Etasjeskillere over uoppvarmet rom eller mot det fri hadde ofte et tilfarergulv på toppen. Dette tilfarergulvet var isolert med kiselgur eller sydde matter av glassvatt.

For å etterisolere slike etasjeskillere kan du velge én preakseptert løsning:

 

 


Oppdatert 23.03.2016 15:28