Smart oppussing
— tilbygg/påbygg


Lavemitterende materialer for å redusere ventilasjonsbehov

Hensikt

Energiøkonomisering og godt inneklima gjennom bevisst valg av materialer og maling som har lave emisjonsnivåer. Dette medfører at luftmengder i ventilasjonsanlegg kan reduseres samtidig som kunden bevarer et godt inneklima.

Hvorfor nå?

I et nytt bygg som et påbygg eller tilbygg er det enkelt og uten merkostnad å velge produkter som har lav avdunsting.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Valg av materialer og maling kan være utfordrende i et byggeprosjekt. Muligheten for å velge alternativer med miljømerker som Svanemerket eller EU- blomsten fins for de fleste produkter. Det vil sikre at det er de beste produktene på markedet som benyttes. Dersom kunden ønsker å ta dette punktet til et høyere nivå, kan kriteriene til BREEAM-NOR under punkt HEA 9 – Forurensning i innemiljø brukes.

Viktig informasjon til håndverker

Mengden flyktige organiske forbindelser (TVOC) er den vanlige målemetoden som benyttes for avgassing. Dokumentasjon av alle produkter er viktig dersom luftmengder skal kunne reduseres. Dokumentasjon finnes ofte for produktene som en EPD (Miljødeklarasjon) eller i HMS datablad/sikkerhetsdatablad. Leverandør av plater, maling, fugemasse og gulv kan gi mer informasjon om deres produkter innenfor området.

Viktig for utførelse av tiltaket

Fugemasser kan være produkter som har stor avgassing. De kan dermed gi et stort bidrag til totalen, selv om mengden fugemasse er liten. Det er viktig å ha bevissthet om materialvalg fra et tidlig skissestadium. Hva som skal velges helt ned på produkt- og materialnivå må spesifiseres. Formuleringer som «eller lignende» bør unngås i tilbud og kontrakter.

Muligheter og prinsipper

Redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og redusert risiko for helse- og allergirelaterte problemer vil være resultatet om dette tiltaket gjennomføres.

Henvisninger

Norges Astma- og Allergiforbund har mye informasjon om dette på sine nettsider naaf.no.

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 17:00