Lette bindingsverksvegger. Innvendig etterisolering

Du kan ha opp til 48 mm innvendig utfôring for lette bindingsverksvegger og beholde innvendig dampsperre. Med mer isolasjon må du montere den på nytt.


Illustrasjon av innvendig etterisolering
Legg merke til plassering av dampsperre for ulike isolasjonstykkelser ved innvendig etterisolering. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Slike lette bindingsverksvegger er isolert med mineralull og har luftet kledning. Sjekk om eksisterende isolasjon har seget sammen og trenger komplettering.

Hvis du fôrer ut mer enn 73 mm innvendig, må du fjerne dampsperre og montere det på nytt innenfor ny isolasjon.

En bindingsverksvegg med 100 mm isolasjon har en U-verdi på ca 0,41 og en tilsvarende vegg med til sammen 200 mm isolasjon har en U-verdi på ca det halve. Altså kan du halvere varmetapet ved å etterisolere med 100 mm.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

·       100 mm tilleggsisolering: 0,23 W/m²K

·        50 mm tilleggsisolering: 0,29 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du kan gå i gang, må du undersøke den lette bindingsverksveggen:

1.     Sjekk tilstanden på eksisterende isolasjonssjikt og dampsperre.

2.     Sjekk om veggen har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bunnsviller og losholter under vinduer er spesielt utsatt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden, og bytt råteskadde bygningskomponenter umiddelbart.

3.     Sjekk at veggen ikke har sopp- og muggvekst.

4.     Sjekk om veggen er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere lette bindingsverksvegger innvendig?

1.     Demonter elektrisk anlegg og fjern lister og gerikter rundt vinduer

2.     Tett eventuelle hull i dampsperren

3.     Hvis du skal beholde dampsperren, kan du med fordel feste utfôring direkte utenpå eksisterende innerveggsplater eller bordkledning

4.     Monter nytt elektrisk anlegg skjult i utfôring

5.     Monter isolasjon og ny veggkledning

Suppler med utforinger rundt vinduer og dører, og belistning


Oppdatert 18.09.2015 11:27