Lette bindingsverksvegger (isolert 100 mm): Utvendig etterisolering

Du kan ofte beholde isolasjonen i lette bindingsverksvegger.


Illustrasjon av utvendig etterisolering av lette bindingsverksvegger
Utvendig etterisolering av lette bindingsverksvegger. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Slike lette bindingsverksvegger er isolert med mineralull og har luftet kledning. Sjekk om isolasjonen har seget sammen og trenger komplettering.

En bindingsverksvegg med 100 mm isolasjon har en U-verdi på ca 0,41 og en tilsvarende vegg med til sammen 200 mm isolasjon har en U-verdi på ca det halve. Altså kan du halvere varmetapet ved å etterisolere med 100 mm.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

·       100 mm tilleggsisolering: 0,23 W/m²K

·        100 + 50mm (krysslekt) tilleggsisolering: 0,18 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ=0,047 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du kan gå i gang, må du undersøke den lette bindingsverksveggen:

1.     Sjekk tilstanden på eksisterende isolasjonssjikt og dampsperre.

2.     Sjekk om veggen har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bunnsviller og losholter under vinduer er spesielt utsatt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden, og bytt råteskadde bygningskomponenter umiddelbart.

3.     Sjekk at veggen ikke har sopp- og muggvekst.

4.     Sjekk om veggen er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere lette bindingsverksvegger utvendig?

1.     Ta av eksisterende ytterkledning, også lekter og vindsperre.

2.     Vurder tilstanden til eksisterende isolasjon og bytt den hvis det er nødvendig

3.     Sørg for tilstrekkelig vindtetting ved grunnmur. Hvis du monterer en remse vindsperre mellom gammel og ny svill, som senere klemmes med klemlekt mot vindsperren (se skissen), må du gjøre dette slik at det ikke blir stående vann i remsen.

4.     Monter utfôring med isolasjon.

5.     Monter vindsperre og vær nøye med å legge skjøtene slik at de klemmes med lektene. Du kan eventuelt bruke vindsperreplater.

6.     Monter horisontale klemlekter for vindsperren øverst og nederst på veggen uten å blokkere for luftingen.

7.     Monter lekter og ytterkledning. Husk hele tiden at det skal være mulig å lufte og drenere.

8.     Suppler med utforinger og vindskier på gavler, og rundt vinduer og dører

[Formstack id=2655316 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 05.04.2017 11:45