Løsninger for boliger med avtrekksventilasjon

Avtrekksventilasjon med varmepumpe som gjenvinner varme i brukt luft kan bedre ventilasjonen i en rehabilitert bolig.


Avtrekksvarmepumpe egner seg særlig for boliger som allerede har avtrekksventilasjon med kanaler som trekker varm, brukt luft til avtrekk via våtrom og kjøkken. Er du heldig, kan avtrekksvarmepumpa nærmest bare bytte plass med eksisterende avtrekksvifte. I noen tilfeller må varmepumpa settes et annet sted, og da må du føre en hovedkanal fram til den. Hvis boligen har flere avtrekk, for eksempel fra flere bad, må disse avtrekkskanalene kobles sammen. Avtrekksluft fra kjøkkenhetter kan inneholde mye fett, og sendes derfor ikke til avtrekksvarmepumpa.

Pass på friskluft-ventilene

Boliger med avtrekksventilasjon tilføres frisk luft gjennom ventiler eller spalter i veggen. Derfor er det viktig at disse åpningene ikke forsvinner under oppgradering. Alternativt kan du sette inn nye friskluftventiler som minsker trekk og tilhørende komfortproblemer.

Små varianter får plass på kryploft

Avtrekksvarmepumper leverer gjenvunnet varme til vann. For å bruke den til oppvarming må boligen ha gulvvarme, radiator eller viftekonvektor. Den enkleste varianten med avtrekksvarmepumpe er å levere varmt tappevann. Det finnes små varmepumper som kan få plass på et kryploft med rør ned til varmtvannstank. Ofte er kapasiteten begrenset til å håndtere luftmengder for boliger opp til ca 150 m2 – men dette må du få beregnet i hvert enkelt tilfelle. Større avtrekksvarmepumper kan forsyne boliger opp til ca 250 m2 med nok luft.

Enova støtter vannbåren oppvarming

For å få Enova-støtte må avtrekksvarmepumpa forsyne boligen med vannbåren oppvarming. I boliger som ikke har radiator eller gulvvarme fra før, kan det være aktuelt å sette opp viftekonvektorer for å fordele varmen.

Forbedret avtrekk

For mindre rehabiliteringsprosjekter kan det være nok å forbedre eksisterende avtrekksventilasjon. I småhus kan du enkelt gjøre det ved å sette inn kanalvifte i eksisterende avtrekkskanal fra baderom, alternativt også en bedre vifte på kjøkken. Sintef Byggforsk anbefaler vifter som kan reguleres trinnløst etter behov. (Byggdetalj 752.601).

 

Les også:

 

DiBK Lavenergiprogrammet:

Løsninger for ettermontering av ventilasjon i boliger

 

SINTEF Byggforsk:

752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger

 

Enova:

Støtte til avtrekkksvarmepumpe

Støtte til vannbåren varme

 


Oppdatert 11.01.2018 10:29