Løsninger for et energieffektivt sykehjem

Rammekravet for sykehjem er skjerpet fra 215 til 195 (kWh/m2år). Slik kan det løses for et sykehjem i Levanger.


3D-illustrasjon av sykehjem med omgivelser.
Dette opprinnelige passivhus-sykehjemmet er prosjektert av Link Arkitektur. ILLUSTRASJON: Linkt Arkitektur/
Brick Visuals.

Link Arkitektur har prosjektert sykehjemmet på 2412 m². De tok utgangspunkt i minstekrav for vinduer, av kostnadshensyn og fordi vindusarealet er ganske lavt. Det skyldes at prosjektet opprinnelig skulle oppfylle passivhuskrav i NS3701, og en litt uheldig formfaktor krevde mindre glassareal. Dessuten har bygget et ganske stort kjellerareal.

Med 80% temperaturvirkningsgrad, kuldebroverdi på 0,06 og nokså standard verdier for øvrig vil prosjektet oppfylle gamle energiregler (TEK10 før 1.1.2016). Forbedringspotensialet er størst for ventilasjon (40% av varmetapstallet), vinduer og dører (18%), yttervegger (13%) og infiltrasjon (10%), viser varmetapsbudsjettet:

Løsninger for gamle energiregler Varmetapstall
Ventilasjon 0,48
Vinduer og dører 0,21
Yttervegger 0,16
Infiltrasjon 0,12
Tak 0,09
Gulv på grunn og mot det fri 0,07
Kuldebroer 0,06
Totalt varmetapstall 1,19

KILDE: Link Arkitektur

 

Med samme vinduskvalitet kan du oppfylle nye energiregler ved å velge litt bedre temperaturvirkningsgrad (82%), bedre lekkasjetall (0,6) og SFP-faktor på 1,5. Lave lekkasjetall forutsetter økt oppmerksomhet og oppfølging både under prosjektering og utførelse. For å realisere lav SFP-faktor, bør du involvere VVS-rådgiver på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt.

Andre omfordelinger er også mulig, men disse tre tiltakene ble prioritert. Det skyldes at de avhenger av byggets volum, og utgjør til sammen en stor andel del av varmetapstallet. Derfor vil en liten endring av disse tiltakene normalt gi en stor konsekvens.

 

Sykehjem. Areal 2412m², volum 8843 m³
Gamle
energiregler
Nye
energiregler
U-verdi gulv  0,12  0,12
U-verdi tak  0,16  0,16
U-verdi yttervegg  0,18  0,18
U-verdi vinduer og dører  1,2  1,2
Normalisert kuldebroverdi 0,06  0,06
Temperaturvirkningsgrad 80 82
%-andel vinduer og dører 17,6  17,6
Lekkasjetall  1,5  0,6
SFP-faktor  2,0  1,5
Beregnet energiramme (kWh/m²år) 212 193

KILDE: Link Arkitektur


Oppdatert 29.06.2016 09:07