Hensikt

Gjøre bygget tettere, slik at kunden unngår trekk og luftlekkasje gjennom klimaskallet.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 9 kWh/m²/år.

Hvorfor nå?

Eldre boliger har ofte store luftlekkasjer gjennom klimaskallet. Lekkasje skyldes ofte at vindsperren mangler eller er skadet. Eksisterende dører og vindu kan også ha betydelig luftlekkasje gjennom dårlige eller skadete tetningslister. Ved oppussing hvor kunden gjennomfører tiltak på vegg, tak eller gulv, vil det samtidig være mulig å utbedre tettheten til boligen da det er tilgang til vindsperren. Økt lufttetthet vil redusere energiforbruket og redusere trekk, slik at inneklimaet forbedres.

Lufttetting av bygg

Viktig å huske

Viktig informasjon til håndverker

En bygning må ha tilstrekkelig utskifting av luften for å få et godt inneklima. Eldre boliger har ofte ikke mekanisk ventilasjon, men får luft gjennom spalteventiler i vindusramme, friskluftventiler i yttervegg og luftekanaler over tak fra bad.

Nye vindu blir som standard levert uten luftespalte. Dersom du monterer slike vindu, må du sørge for at bygget får tilstrekkelig luftmengde gjennom andre ventiler eller ved å installere et mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Kilmaskallets luft- og damptetting er avgjørende for resultatet når det gjelder varmetap, fuktsikkerhet og inneklima. Løsninger for kontinuerlige tettesjikt bør prosjekteres så langt det lar seg gjøre. Av hensyn til varmetapet er det viktig å unngå at luft strømmer gjennom klimaskallet, og på den måten reduserer isolasjonsevnen.

Nye pakninger og tetningslister på eksisterende dører og vindu er et velfungerende vedlikeholdstiltak som øker tettheten.

Det er også mulig å skifte kun glasset eller dørbladet i de fleste dører og vindu, mens rammen beholdes. I slike tilfeller er det viktig å skifte pakningene, dersom disse er dårlige eller skadet.

I enkelte tilfeller vil det være mulig å montere et nytt vindu på innsiden av det eksisterende vinduet (varevindu). En slik koblet løsning vil øke isolasjonsevnen og redusere varmetapet.

Henvisninger

Se også Lavenergiprogrammets etterisoleringsløsning

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 10.11.2015 10:36