Smart oppussing
— varmtvannsbereder


Montere varmtvannsbereder forberedt for alternative energikilder

Hensikt

Redusere energiforbruket gjennom å installere en moderne varmtvannsbereder som er godt isolert og utnytter energien bedre. Redusere elektrisitetsforbruket ved å installere bereder som er forberedt for forvarming og oppvarming fra andre energikilder enn elektrisitet.

Hvorfor nå?

Nye varmtvannsberedere er betydelig bedre isolert, og holder dermed bedre på det varme vannet og er mer energieffektive. Installasjon av en ny bereder vil derfor redusere energiforbruket.

I forbindelse med oppussing av bad, kjøkken eller elektrisk anlegg er det naturlig å vurdere om eksisterende varmtvannsbereder bør skiftes ut. Det vil være tilgang til rør og elektrisk anlegg og håndverker er tilgjengelig.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Nye varmtvannsberedere er bedre isolert, slik at de har mindre varmetap og dermed bruker mindre energi. Nye beredere har også ofte en design og et varmeelement som er mer effektivt enn eldre beredere. Det gjør at de varmer opp vannet fortere og med mindre energibruk.

Viktig informasjon til håndverker

Det er viktig å vurdere andre vannsparetiltak som sparedusj og blandebatteri som har sparefunksjon (mindre vannmengde som standard).

Viktig for utførelse av tiltaket

Sikring mot lekkasje fra bereder er viktig. Du vil ofte oppleve at gammel bereder ikke er sikret mot lekkasje og står i rom uten sluk. Dagens krav er strengere for at lekkasjer skal unngås og gi mindre skade. En vannstoppventil kan forhindre lekkasje og bør monteres på nye beredere.

Muligheter og prinsipper

En varmtvannsbereder som er forberedt for alternative varmekilder, vil kunne få varme fra eksisterende eller fremtidig vannbåren energikilde som solvarme, varmepumpe eller biobrensel i boligen. Et system for å forvarme vann fra gråvann er også en mulighet som bør vurderes. Begge disse tiltakene vil redusere boligens elektrisitetsforbruk.


Oppdatert 22.10.2015 15:40

Andre energiløsninger for varmtvannsbereder

Installasjon av solfanger

Etterisolere varmtvannsrør

Varmegjenvinning av gråvann

Forberedende energiløsninger du kan gjøre samtidig

Forberede for levering til vannbårent varmeanlegg