Elementbygg av sandwichelementer 1970 – 1985

Elementbygg med skillevegger av prefabrikkerte sandwichelementer i betong og skumplast var vanlig i perioden 1970 – 1985.


 

Tak

Flere typer tak var vanlig i disse elementbyggene, både kompakte tak av betong med skumplastisolasjon og oppforede tretak isolert med mineralull. (Flate tak og saltak).

 

Disse preaksepterte løsningene er aktuelle når du skal etterisolere tak i elementbygg:

 

 

Les også:

 

Yttervegg

Vindu

Vinduer med isolerruter og uten sprosser var vanlige i perioden 1970-1985. Produsentene utviklet mange nye hengslings- og betjeningssystemer utviklet. Bedre lukkemekanismer og mer bruk av tettelister gjorde vinduene tettere.

Etasjeskillere

Etasjeskillere var stort sett av plasstøpt betong, men man brukte også prefabrikkerte elementer.

Her er én preakseptert løsning aktuell når du skal etterisolere:

 

 

Les også:

 


Oppdatert 23.03.2016 15:09