Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med mineralullplater og luftet fasadekledning

Du kan velge denne løsningen for alle murte vegger eller vegger av betong, også upussede fasader av teglstein. Løsningen kan også brukes til å etterisolere trevegger


Illustrasjon av murvegg utvendig etterisolering
Utvendig etterisolering av murvegg. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

 

Du bør bare velge løsninger der leverandøren kan dokumentere at løsningen egner seg for det lokale klimaet og den aktuelle konstruksjonen.

Denne metoden gjør det mulig å montere et sammenhengende isolasjonssjikt av halv-hard mineralull utenpå gammel vegg uten å bruke gjennomgående lekter. Da slipper du kuldebroene slike trelekter gir.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

·       250mm lettklinkervegg etterisolert med 100 mm: 0,24 W/m²K

·       250mm porebetongvegg etterisolert med 100 mm: 0,22 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du kan gå i gang, må du undersøke murveggen:

1.     Sjekk tilstanden på eventuelt pusslag på fasaden, og bank ned løs puss.

2.     Sjekk at murveggen er stabil.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere utvendig med mineralullplater og luftet fasadekledning?

1.     Reparer eventuelle skader i pusslaget og fjern løs puss.

2.     Følg monteringsanvisningen fra produktleverandør.


Oppdatert 18.09.2015 12:02