Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med plastisolasjon og uluftet puss-system

Denne metoden for å etterisolere utvendig bør ikke brukes i områder med mye slagregn.


Illustrasjon av mur-og betongvegger
Utvendig etterisolering av murvegg med uluftet puss-system fungerer bare under visse forutsetninger. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Løsningen kan brukes på alle murte vegger, betongvegger og upussede fasader av teglstein. Vegger som ikke er av betong, må ha innvendig dampsperre eller i det minste være pusset på innsiden.

Denne etterisoleringen er utsatt for skader på utsiden. Pusslagets mekaniske egenskaper avgjør hvilke påkjenninger fasaden vil tåle. Du bør alltid vurdere hvilke krav prosjektet stiller til overflatehardhet. Før overlevering bør du alltid teste det ferdige resultatet eller et prøvestykke med en slagtest.

Tilpasninger til grunnmur, vinduer, tak og annet må studeres og prosjekteres på forhånd for å sikre et godt resultat.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

250 mm lettklinkervegg etterisolert med

50 mm: 0,43 W/m2K

100 mm: 0,27 W/m2K

250 mm porebetong etterisolert med

50 mm: 0,40 W/m2K

100 mm: 0,26 W/m2K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ=0,047 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du kan gå i gang, må du undersøke murveggen:

1.     Sjekk tilstanden på eventuelt pusslag på fasaden, og bank ned løs puss.

2.     Sjekk at murveggen er stabil.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere med plastisolasjon og uluftet puss-system?

1.     Reparer eventuelle skader i pusslaget og fjern løs puss

2.     Følg monteringsanvisningen fra produktleverandør

3.     Suppler med utfôringer og vindskier på gavler og rundt vinduer og dører.


Oppdatert 18.09.2015 12:29