Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med uluftet puss-system med mineralull

Når du skal isolere mur- og betongvegger utvendig, er fasadesystemer med puss på isolasjon best egnet.


Illustrasjon av utvendig etterisolering av betong
Utvendig etterisolering av murvegg med uluftet puss-system fungerer bare under visse forutsetninger. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Uluftet puss-system med mineralull kan brukes på alle murte vegger, betongvegger og upussede fasader av teglstein. Vegger som ikke er av betong, må ha innvendig dampsperre eller i det minste være pusset på innsiden.

Løsningen med mineralull er mer utsatt for skader på utsiden enn løsning med skumplast, men den er mer miljøvennlig. Pusslagets mekaniske egenskaper avgjør hvilke påkjenninger fasaden tåler. Du bør alltid vurdere hvilke krav prosjektet stiller til overflatehardhet. Før overlevering bør du alltid teste det ferdige resultatet eller et prøvestykke med en slagtest.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

250 mm lettklinkervegg etterisolert med

50 mm: 0,43 W/m2K

100 mm: 0,27 W/m2K

250 mm porebetong etterisolert med

50 mm: 0,40 W/m2K

100 mm: 0,26 W/m2K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/mK

Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du går i gang, må du undersøke tilstanden på mur- eller betongveggen:

1.     Sjekk tilstanden på eventuelt pusslag på fasaden, og bank ned løs puss

2.     Sjekk at murveggen er stabil.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere med uluftet puss-system med mineralull?

1.     Reparer eventuelle skader i pusslaget og fjern løs puss

2.     Følg monteringsanvisningen fra produktleverandør. Du bør bare bruke puss-systemer med teknisk godkjenning. Puss-systemet består av varmeisolasjon, festemidler, armert grovpuss og sluttpuss. Det er viktig at de ikke blir satt sammen vilkårlig. Du må bruke etablerte systemer der komponenter passer sammen.


Oppdatert 18.09.2015 12:45