Bygg av bærende betong 1985 – 1997

Bærende betongvegger med utfyllende bindingsverk og 10 til 20 cm isolasjon var vanlig fra 1985 – 1997.


Tak

Flere typer tak var vanlig i disse betongbyggene, både kompakte tak av betong og oppforede tretak (flate og saltak). Den vanligste løsningen var kompakte, flate tak med bærekonstruksjon av betong og overliggende isolasjon av skumplast. Isolasjonstykkelsen økte i takt med skjerpede forskriftskrav. I terrasseblokker la man isolasjonen under betongdekket i overliggende terrasse.

For å etterisolere slike tak, kan du velge blant disse preaksepterte løsningene:

Les også:

 

 

Yttervegger

For å etterisolere slike vegger kan du velge blant disse preaksepterte løsningene:

Les også:

 

Vinduer

Vinduene var i stor grad som tidligere, men vinduer som var delt opp med sprosser ble mer vanlig. I 1997 kom ny teknisk forskrift med nye isolasjonskrav . Da erstattet tolags isolerruter med lavemisjonsbelegg og gassfylling isolerruter med luftfylt hulrom. Mange valgte også å bruke trelags isolerruter.

Praksepterte løsninger for vinduer:

 

 

 

Etasjeskillere:

Disse byggene hadde som regel etasjeskillere i plass-støpt betong eller prefabrikkerte elementer som hulldekke-elementer.

For etasjeskillere i denne typen bygg kan du velge denne preaksepterte løsningen:

Les også:

 


Oppdatert 23.03.2016 14:37