Murvegger: Innvendig etterisolering

Hvis du skal etterisolere murvegger innvendig med mer enn 5 cm isolasjon, må løsningen prosjekteres. Du må også vurdere frostbestandighet for puss- eller teglkledning på fasaden.


Illustrasjon av innvendig etterisolering av murvegg
Innvendig etterisolering av murvegger. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Påfôring med bindingsverk og kledningen er den vanligste metoden for å etterisolere innvendig. I tillegg skal du montere dampsperre fordi temperaturen i veggen vil synke. Da vil også veggens evne til uttørking synke.

Mer isolasjon innvendig vil gi langt større kuldebroer i søyler og bjelkelag. Det kan gi kalde partier og kondensfare, spesielt mot tak og gulv. Temperaturen i de ytre delene av veggen vil synke, og uttørkingsmulighetene blir dårligere. Da kan risiko for frostskader øke.

Kan jeg velge denne metoden for alle murvegger?

Høyere risiko for frostskader betyr at du ikke bør velge den for vegger av tegl med usikker frostbestandighet. Hvis det er tegn til gamle frostskader i veggen, for eksempel ved sokkel eller nedløpsrør, fraråder vi tilleggsisolering. Du bør heller ikke velge innvendig etterisolering for vegger med upusset teglfasade.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

·       250 mm lettklinkervegg etterisolert med 50mm: 0,43 W/m²K

·       250 mm porebetong etterisolert med 50mm: 0,40 W/m²K

·       1 ½ steins teglvegg, massivtegl etterisolert med 50mm: 0,66 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med l=0,037 W/K, og gammel isolasjon med l=0,047 W/K

Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du kan gå i gang, må du undersøke tilstanden til murveggen:

1.     Sjekk tilstanden på eventuelt pusslag på fasaden, og bank ned løs puss

2.     Sjekk at murveggen er stabil

Hvordan går jeg fram for å etterisolere murvegger innvendig?

1.     Demonter elektrisk anlegg og fjern lister og gerikter rundt vinduer.

2.     Fjern innvendig kledning og papp.

3.     Fjern innvendig puss og kontroller tilstanden til veggen

4.     Monter dampåpent, kontinuerlig isolasjonsssjikt mot murveggen av harde mineralullplater med tykkelse 25 mm.

5.     Monter 36 eller 48 mm utfôring

6.     Monter isolasjon i utfôringen. Sørg for at isolasjonen fyller ut hele tykkelsen i bindigsverket.

7.     Monter nytt dampsperresjikt. Klem alle skjøter i dampsperren med lekter, også mot tilliggende konstruksjoner, Bordpanel egner seg ikke til å klemme dampsperren. Da bør du bruke egne klemlekter

8.     Monter ny veggkledning

9.     Du bør sørge for å montere nytt elektrisk anlegg som åpent anlegg uten å perforere dampsperre


Oppdatert 26.06.2015 12:10